Powerline Control

produkt

Dokument

  • Centralisera reservkraft med övervakning på armaturnivå

  • Överlagrad kommunikation via strömförsörjningen

  • Uppkoppling mot övergripande fastighetssystem

  • Energisparfunktion

  • Tänd upp via brandlarm

  • Nyttja era interiörarmaturer som nödljus

  • Exportera drift- och testloggar

Vill du veta mer om denna produkt?


    Eller ring oss på 040-946020