Powerline Control

produkt

Dokument

 • Centralisera reservkraft med övervakning på armaturnivå

 • Överlagrad kommunikation via strömförsörjningen

 • Uppkoppling mot övergripande fastighetssystem

 • Energisparfunktion

 • Tänd upp via brandlarm

 • Nyttja era interiörarmaturer som nödljus

 • Exportera drift- och testloggar

Vill du veta mer om denna produkt?


   

   

  Eller ring oss på 040-946020