PowerlineControl


• Central strömförsörjning och övervakning på armaturnivå
• Upp till 61.000 centralmatade armaturer kan anslutas
• Överlagrad kommunikation på vanliga kraftmatningen
• Miljövänliga tänd- och släckfunktioner

Vill du veta mer om denna produkt?

Eller ring oss på 040-946020