Personalen

Kontor

Huvudkontor

Effekta Power Systems AB
Sadelgatan 6
213 77 Malmö
TEL: 040 – 94 60 20
E-POST: effekta@effekta.se

Försäljningskontor

JÖNKÖPING
Källebacksvägen 8
555 75 Jönköping

LINKÖPING
Hackeforsvägen 1
589 41 Linköping

GÖTEBORG
Götabergsgatan 1
411 34 Göteborg

STOCKHOLM
Finlandsgatan 28
164 74 Stockholm

Anmälan om uppstart

I uppstarten ingår genomgång av UPSen för driftpersonal i direkt anslutning i max 1 timme. Önskas längre tid eller genomgång med flera grupper skall detta anmälas i förväg. För detta debiteras gällande timtaxa.

När vår servicetekniker kommer till platsen skall någon finnas på plats och visa var utrustningen finns samt visa var man spänningssätter densamma. Vid väntetid debiteras gällande timtaxa.

Viktigt att tänka på

 

  • UPSen skall vara inkopplad men ej spänningssatt.
  • Batterierna skall vara inkopplade till UPS och övervakningsanläggning.
  • Om UPSen ej är rätt inkopplad eller det saknas något av ovanstående debiteras åtgärderna med gällande timtaxa.
  • Lasten som är ansluten till UPSen kan under uppstart utsättas för spänningsavbrott, vilket vi ej ansvarar för.