Vårt sortiment / Tjänster

Tjänster

Med rätt tillsyn och underhåll av nödbelysningssystem så säkerställer ni att nödbelysningen fungerar den dagen en nödsituation uppstår. Även de bästa nödbelysningslösningarna kräver regelbunden service då växelriktare och UPSer innehåller delar som slits, batterier i armaturer dräneras och alla komponenter kan utsättas för yttre åverkan. Nya lösningar ska driftsättas efter installation och även där hjälper vi till. 

Säkra att din nödbelysning funkar som den ska och kontakta oss om du vill ha hjälp: Kontakta oss!