Vårt sortiment / Övervakningssystem

Övervakningssystem

Med ett centralt system för övervakad nödbelysning så övervakas alla nödbelysningsarmaturer automatiskt. Det betyder att systemet testar armaturerna och rapporterar eventuella fel utan någon manuell handpåläggning. Resultatet är ett säkert och effektivt nödbelysningssystem som gör att ni slipper gå ronder för att uppfylla kravet på systematiskt brandskyddsarbete. 

Vi är vana vid att hjälpa till hela vägen från projektering till löpande drift: Kontakta oss!