Elite-K är ett centralt nödljusaggregat med individuell övervakning av upp till  1440 armaturer  med en maxlast på 3kW.

Armaturernas kommunikation sker överlagrat via den vanliga kraftmatningen (t.ex. EQQ 3×2,5mm2) vilket innebär att ingen extra kabeldragning för övervakningen behöver göras.

Elite-K levererar normalt 230VAC och vid nätborfall 216VDC från batterierna.

Aggregatet kan utrustas med från 4 upp till 72 utgångar i en enhet, där upp till 20 armaturer per utgång kan anslutas. Aggregatet kan med lätthet utökas med utgångsmoduler för anslutning av fler armaturer (max 256 st internt i aggregat).

Hög verkningsgrad

Då aggregaten är av sk.”offline” typ har de upp till 98 % verkningsgrad i normaldrift vilket innebär låg energiförbrukning och värmeavgivning. Detta gör att driftskostnaden, kylbehovet och miljöpåverkan blir minimal. Alla aggregat testas på Effektas kontor i lagan vilket borgar för hög kvalitet, säkerhet och att stor servicekunskap finns inom företaget.

Elite-K övervakar varje armatur individuellt genom den vanliga kraftmatningen (Powerlineteknoligin) vilket innebär att ingen extra kommunikationskabel behövs installeras och installationskostnaderna reduceras drastiskt i jämförelse med andra system.

7″ touchscreen

På aggregatens front visas all nödvändig driftinformation såsom inspänning, ansluten effekt, batterispänning, larm m.m. En intuitiv mjukvara gör det enkelt att peka sig runt i menyerna samt att programmera enheterna om detta så önskas.

Kontroll via Internet

Alla enheter kan levereras med inbyggt webbinterface och kan enkelt övervakas och skötas via både lokalt nätverk och/eller internet. Ingen speciell mjukvara behövs då detta görs via er vanliga webbläsare!

Enkel lokalisering av armaturerna på ritning

Via webbinterfacet kan man enkelt ladda upp ritningar där armaturerna placeras ut för enkel och snabb lokalisering vid eventuellt fel.

Autotest enligt gällande normer

Aggregaten är utrustade med autotest för att kontrollera alla viktiga funktioner i enlighet med SS-EN50171 och SS-EN50172. Detta gäller bl.a. armaturerna, batteri, laddning och drifttid. Testerna är uppdelade i sk. korttest (för test t.ex. en gång i veckan) och sk. långtest (för test t.ex. en gång i halvåret).

Korttest kontrollerar armaturernas funktion på individuell nivå dvs. ljuskälla och elektronik. Långtest kontrollerar armaturernas funktion samt även batteriernas hela drifttid.

Månad, veckodag och klockslag för testerna kan enkelt programmeras via kontrollpanelen (eller dator) för att inte störa verksamheten.

Övervakning på armaturnivå

Elite-K kontrollerar varje armatur individuellt via den vanliga kraftmatningen. På varje utgång kan upp till 20 armaturer installeras som var för sig ges en individuell adress från 1-20. Systemet känner av och larmar om en armatur/ljuskälla slutat fungera och berättar exakt vilken utgång och adress denna har. När aggregaten testar armaturerna så innefattar det alla armaturer inklusive de nödljusarmaturer som är i beredskapsdrift. Även standardarmaturer kan övervakas med tillbehörsmodulen ELC som kan installeras antingen externt i egen kapsling eller internt i armaturen.

Miljövänligt med Energi Spar Funktion

Att spara energi är viktigt för anläggningsägare idag av både ekonomiska- såväl som av miljöskäl. För att spara energi har Elite-K en ingång för att släcka ner alla armaturer när de inte behöver vara tända. Ingången kan t.ex. styras automatiskt via inbrottslarm så att alla nödljusarmaturer släcks när detta aktiveras och ingen befinner sig i lokalerna.

Underhållsladdningen är då fortfarande aktiv och om ett strömavbrott skulle inträffa under tiden så tänds alla armaturer upp. Ovanstående innebär stora besparingar på energikostnader, ljuskällor och inte minst miljön.

Brandlarmsingång

Aggregaten har en brandlarmsingång som gör det möjligt att styra alla armaturer så att de tänder upp, även om de är släckta normalt.

Övervakning av lokala strömavbrott (fasbrottsövervakning)

Varje armatur har en ingång för att lokalt övervaka eventuella strömavbrott. Detta innebär att om strömmen går (t.ex. säkringsfel) i en specifik del av byggnaden så tänder de normalt släckta ledljusarmaturerna upp även om aggregatet fortfarande är spänningsmatat.

Man kan även installera 3-fas övervakning i undercentraler för att lokalt känna av strömavbrott. Denna övervakningen kan man installera så att antingen alla anslutna armaturer på aggregatet tänder upp eller så att endast armaturer som är anslutna på en specifik utgångsmodul (med två utgångar) tänder upp.

Externa larm och ingångar

Elite-K har 8 potentialfria larmutgångar och 8 ingångar som kan programmeras av användaren för att passa varje unikt behov och anläggning.

Permament- eller beredskapsdrift

De anslutna armaturerna kan enkelt ställas in för att vara ständigt tända eller endast tändas vid nätbortfall och kan blandas på varje utgång. Armaturerna kan även styras lokalt via strömbrytare. Vid eventuellt strömavbrott eller t.ex. brandlarm tänds alla armaturerna upp oavsett normal status.

Tekniskspecifikation

Max Effekt: 100 kW / 4000 VA

Montage: Golv

Material/färg: Galvaniserad plåt / RAL 7035

Dimensioner (HxBxD): 1800 x 800 x 600

Isolationsklass: I

Skyddsklass: IP20 (IP54/E30 kapsling som tillbehör)

Inspänning: 230VAC (1-fas) / 400VAC (3-fas) – 50Hz ±10%

Spänning ut (nät/batteridrift): 230VAC/216VDC ±15%

Max antal armaturer: 1440

Max antal utgångar: 72

Batterispänning: 216VDC nominellt (20 batterier)

Tillåten driftstemperatur: 0 – 40°C

Vill du veta mer om denna produkt?


    Eller ring oss på 040-946020