Om oss

Vi visar vägen

Effekta utvecklar och projekterar moderna nödbelysningslösningar som gör vardagen säkrare för människor, företag och samhälle. Det är vår affärsidé.

Idag är vi ett av branschens ledande företag inom nödbelysnings- och utrymningssystem. Effekta startade i Malmö 1984 och där har vi fortfarande kontor.

Våra uppdrag omfattar allt från komplicerade tunnelprojekt, stora övervakade sjukhuskomplex till enkla lösningar med ett par självfungerade armaturer. Vi är alltid med för support och rådgivning längs hela vägen. Och vi garanterar även en trygg drift. Genom supportavtal frigör vi tid för dig som kund och säkerställer att allt fungerar utan störningar. Vi har en egen serviceavdelning som du har tillgång till 24 timmar om dygnet.

Oavsett om du är elkonsult, installatör, fastighetsägare, säkerhetsansvarig eller har en annan roll, ska du alltid känna dig trygg med att vi med vår kunskap och långa erfarenhet kommer att leverera den bästa lösningen för varje enskilt projekt och att processen kommer att vara enkel och smidig.

Vår ambition är att vara en föregångare och vägvisare i vår bransch. Självklart har vi en omfattande miljöpolicy och är ISO 9001-certifierade. Med nytänkande och kompetens driver vi på utvecklingen av ännu smartare och säkrare system. Vi visar helt enkelt vägen.

Vår vision och våra värderingar

Vår Vision:

”Nordens största aktör inom nödbelysning med marknadens högsta förtroende.”

Vår ambition är att bli Nordens största leverantör av nödbelysningslösningar. Samtidigt som vi också vill vara den aktör med det högsta förtroendet i branschen; bland installatörer, elkonsulter, entreprenörer och fastighetsägare. Alla våra samarbetspartners ska känna sig trygga med Effekta som system- och tjänsteleverantör. Våra affärsrelationer ska präglas av tillit och professionalism. Det vill säga, som kund och partner till oss ska du alltid känna att du har gjort rätt val.

Våra kärnvärden:

Våra kärnvärden vägleder oss i allt vi gör. Och varenda en av oss som arbetar på Effekta gör alltid vårt bästa för att leva upp till dem. Varje dag.

Professionalism
Vi är professionella ut i fingerspetsarna. Alla som samarbetar med oss ska känna sig trygga med att vi jobbar effektivt och alltid håller vad vi lovar. Vi är kompetenta, pedagogiska, serviceinriktade och tillgängliga för våra kunder och samarbetspartners. Vi ser alltid till att ta fram rätt lösning till rätt kund, utifrån respektive kunds förutsättningar och behov. Vi är uppdaterade om krav och regleringar och har koll på vad som kommer i framtiden. Vi är stolta över vår yrkesskicklighet och har tydliga roller och ansvarsområden på företaget.

Kvalitet
Vi håller kvalitet i alla led och säkerställer alltid nödbelysningsanläggningens funktionalitet över tid, i varje beståndsdel, från teknik och lösning till service och underhåll. Effekta är alltid mer än bara produkter. Våra kunder och samarbetspartners får ett stort mervärde i form av vår expertkunskap, våra kundanpassade lösningar och vårt engagemang. Det är vår främsta kvalitetsgarant.

Delaktighet
Laget kommer alltid före jaget. Det är tillsammans vi är starka och vi är alla viktiga spelare i vårt gemensamma lag. Vi respekterar varandras yrkesroller och ser våra olikheter som en tillgång. Som företag är vi transparenta och har ett öppet klimat med högt i tak. Vår kommunikation är rak och respektfull. Vi är lyhörda, hjälpsamma, engagerade och ger våra kunder och varandra tid och uppmärksamhet. Vi löser våra utmaningar tillsammans, och vi delar våra segrar.

Nytänkande
I vår regelstyrda bransch innebär nytänkande att vi arbetar inom bestämda ramar, där vi hela tiden strävar efter att hitta bättre och effektivare lösningar. Det kan handla om nya produkter, integration av nya system, nya affärsmodeller och effektivare processer. Vi uppmuntrar egna initiativ och vilja till positiv utveckling och sätter en ära i att vara det företag som ligger i framkant av utvecklingen inom vår bransch. Allt kan utvecklas och bli bättre. Detta är ett förhållningssätt som genomsyrar hela organisationen.

Lediga jobb

Vi söker alltid nya kollegor och vill gärna höra från just dig. Klicka på länken nedan för att se annonserade tjänster och lämna spontanansökan.

Jobba hos oss?

Kostnadseffektiv nödbelysning

Vårt jobb med GDPR

Integritetspolicy Effekta Power Systems AB

Effekta Power Systems AB tar våra kunders och leverantörers personliga integritet på största allvar. Vi vill säkerställa att dina personuppgifter alltid hanteras korrekt, är uppdaterade och skyddas.

För att kunna utföra våra tjänster på ett korrekt sätt behöver vi behandla vissa typer av personuppgifter. Med behandling menar vi all insamling, lagring, hantering, ändring och användning av personuppgifter. Den här integritetspolicyn beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.

Personuppgiftsansvarig

Effekta Power Systems AB är personuppgiftsansvarig och ansvarar därmed för behandlingen av dina personuppgifter. De personuppgifter som samlas in kommer bara att användas av oss om inte annat anges vid registreringen eller i den informationen som du får efter att ha varit i kontakt med oss.

Säkerheten för dina personuppgifter

Vi uppdaterar och testar vår säkerhetsteknik hela tiden för att förhindra att någon obehörig får tillgång till våra system. Våra medarbetare har bara tillgång till de uppgifter som de behöver i sitt arbete och vi jobbar med att informera vår personal om vikten av sekretess och hur man upprätthåller integritet och säkerhet för personuppgifter.

Hur vi samlar in och använder personuppgifter

För att vi ska kunna erbjuda dig våra tjänster så behandlar vi personuppgifter i följande situationer och för följande ändamål. Vi sparar inga uppgifter längre tid än vi behöver.

För att uppfylla vårt avtal.

För att vi ska kunna uppfylla vårt avtal eller överenskommelse om att ta emot beställningar, leverera varor och skicka fakturor till dig behandlar vi dina personuppgifter i form av namn, befattning, telefonnummer och e-postadress. Om du är kund till oss i form av enskild firma eller privatperson så behandlar vi även personnummer och adressuppgifter till dig. Dessa uppgifter lagrar vi så länge vi är skyldiga att göra det enligt bokföringslagen.

För att kunna kontakta dig

För att vi ska kunna kontakta dig behandlar vi dina kontaktuppgifter i form av namn, telefonnummer och e-postadress.

Denna information lagrar vi så länge du är kund eller leverantör hos oss, eller tills vi har fått information om att du inte längre är anställd hos vår kund eller leverantör.

När och hur vi delar personuppgifter med andra

I vissa lägen kan vi vara skyldiga att lämna ut personuppgifter för att följa lagkrav eller krav från myndigheter. Vi kan också behöva lämna ut personuppgifter för att skydda våra rättsliga intressen eller för att upptäcka och förebygga bedrägerier.

Individuella rättigheter

Dataskyddsförordningen ger dig en rad rättigheter gentemot oss som behandlar dina personuppgifter. För att åberopa dessa rättigheter kontaktar du oss via någon av våra kontaktvägar. Vi strävar alltid efter att ha korrekta uppgifter och därför rättar, kompletterar, raderar eller avidentifierar vi personuppgifter när det behövs. Om du tycker att någon uppgift är felaktig eller missvisande bör du kontakta oss omedelbart. Anser du att vi på något sätt har behandlat dina personuppgifter felaktigt så kan du lämna in en anmälan till tillsynsmyndigheten som är Datainspektionen. Deras kontaktuppgifter finns nedan under rubriken Tillsynsmyndighet.

Rätt till registerutdrag

Du har rätt att utan kostnad en gång per år få information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar. I utdraget ser du vilka typer av personuppgifter om dig som vi behandlar, ändamålen med behandlingen, om vi delat personuppgifterna med någon annan och i så fall vem, vilken källa uppgifterna har om inte du har lämnat dem direkt till oss och hur länge vi tänker spara dina uppgifter. Tänk på att en begäran om registerutdrag ska vara skriftlig och underskriven.

Rätt till rättelse

Om du anser att vi har felaktiga eller missvisande personuppgifter om dig så kan du be oss om att få dem rättade eller att få dem kompletterade med personuppgifter som är relevanta för behandlingen. När vi gör en sån rättning så meddelar vi också de företag som vi har delat dina personuppgifter med.

Rätt till radering

Under vissa förutsättningar kan du begära att få personuppgifter som vi behandlar raderade, till exempel om de inte längre behövs för det syfte som de samlades in för. Personuppgifter som vi behöver för att vi ska kunna fullfölja avtal mot dig som kund eller leverantör eller för att kunna följa lagkrav kan du dock inte få raderade. När vi raderar personuppgifter så meddelar vi också andra företag som har fått uppgifterna från oss om att de ska raderas.

Rätt till begränsning

I vissa situationer kan du begära att få användningen av dina personuppgifter begränsad, exempelvis om uppgifterna är felaktiga och du har begärt att få dem rättade.

Tillsynsmyndighet

För att kontakta tillsynsmyndigheten Datainspektionen så kan du använda följande kontaktuppgifter:

Telefon: 08-657 61 00
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se
Postadress: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm