Information

Nya Karolinska Solna

Byggprojektet NKS är färdigt och Karolinska Universitetssjukhuset har fått helt nya byggnader i Solna. Syftet med NKS är att kunna möta framtidens krav på sjukvården – med ökat fokus på patienterna, ett snabbare omhändertagande och ökad patientsäkerhet med enkelrum för alla inneliggande patienter. Här kommer också bedrivas forskning och utbildning av högsta kvalitet. Men oavsett om det gäller vård, forskning eller utbildning, bedrivs all verksamhet vid NKS under samma ledstjärna: patienten alltid först.

Till detta projektet har vi levererat

Armatur EcoLed och Visionata. Armaturerna övervakas av centralt övervakningssystem Elmax Patrolux (ATXP).

Fakta

Yta 320 000 m²
Rum 10 700 st
Operationssalar 36 st
Mottagningsrum 168 st

Vill du veta mer?

Ring oss på 040-946020
Eller maila på effekta@effekta.se

Information

Asecs Jönköping

Jönköping är navet i en expansiv region och har en lång historia som handelsstad. Fastighetsägaren Alecta har låtit köpcentrumet Asecs genomgå en total modernisering och ombyggnation. En storsatsning med syfte att återta positionen som en av Sveriges ledande handelsplatser. Projektet pågår i tre etapper, där den första delen av gallerian invigdes hösten 2017 och den andra hösten 2018. Asecs arkitektur för tankarna till klassiska saluhallar och präglas av hög takhöjd och långa läsavstånd, vilket ställer höga krav på ljus och läsbarhet för nödbelysningssystemet.

Till detta projektet har vi levererat

Ett centralmatat och delvis övervakat system bestående av Växelriktare EMD 6KVA och armaturer EcoLed, Britespot, KubLed 90m, Optimus samt Stark.

Fakta

Yta 35 300 m² (etapp 1 och 2)
Butiker och restauranger 95 st
Besökare 5 miljoner per år

Vill du veta mer?

Ring oss på 040-946020
Eller maila på effekta@effekta.se

Information

Citytunneln Malmö

Citytunneln är en 6 km lång järnvägstunnel mellan Malmö centralstation och Holma i stadens södra utkant. Järnvägen ansluter därefter till Öresundsbron och Ystadsbanan. Citytunneln behövs
för att ta hand om det ökande antalet passagerare, men också för att utveckla framtidens miljöanpassade järnvägstransporter. Projektet finansierades gemensamt av Banverket, SJ, Region Skåne och Malmö stad.

Till detta projektet har vi levererat

Specialarmaturerna Robust, Safety Cube och Vandalite med höga IP klasser.

Fakta

Jordschakt 344 000 m³
Bergschakt 92 000 m³
Betong 120 000 m³
Armering 14 750 ton
Spont 26 700 m²
Slitsmurar 11 700 m²

Vill du veta mer?

Ring oss på 040-946020
Eller maila på effekta@effekta.se

Information

ESS Lund

Utanför Lund pågår bygget av världens kraftfullaste neutronmikroskop – ESS, European Spallation Source. En enorm anläggning som när den står färdig 2023 ska locka forskare från hela världen. I en halv kilometer lång tunnel ska protoner kunna accelereras till nära ljusets hastighet. Processen kallas spallation och ger kunskap om olika material ner på atomnivå. ESS består av flera byggnader, med långa avstånd och svår tillgänglighet. Därför rekommenderade vi ett WirelessControl system där driftspersonalen kan övervaka nödbelysningen i de olika byggnaderna från en central plats. Tillsammans med armaturer med inbyggda batterier innebär det ett tryggt och driftsäkert nödbelysningssystem.

Till detta projektet har vi levererat

Armatur SafeLed, OutDoor och BriteSpot.

Fakta

Anläggningens yta 2 km²
Anställda vid full drift 450 st
Byggkostnad 18 miljarder kronor

Vill du veta mer?

Ring oss på 040-946020
Eller maila på effekta@effekta.se