hero

Utfasningen av lysrör: vad fastighetsägare och installatörer behöver veta

2023-03-08

Utfasningen av lysrör har påbörjats i Sverige och det är viktigt att du är medveten om förändringarna som sker. I den här artikeln beskriver vi

  1. Varför fastighetsägare och installatörer bör vara medvetna om den här förändringen
  2. Vilka datum som gäller
  3. Vilka alternativ som fastighetsägare har

Beslutet har fattats av EU-kommissionen och baserar sig på att kvicksilver nu förbjuds även i belysningsprodukter. De vanligt förekommande T8- och T5-lysrören samt kompaktlysrör (CLF) är exempel på ljuskällor som berörs. Anledningen till utfasningen är att eliminera användandet av kvicksilver i ljuskällor. Kvicksilver är ett av dagens farligaste gifter. Metallen sprids långa sträckor via luft och bryts inte ned när den samlas i mark, vatten eller i levande organismer.

Lysrör har hög energiförbrukning och är mindre energieffektiva än många andra belysningsalternativ. Genom att byta ut lysrör mot ljuskällor med LED-teknik, kan man minska energiförbrukningen och därmed spara energi och pengar. LED-teknik har även en längre teknisk livslängd än lysrör, vilket kan leda till besparingar på sikt eftersom färre lampor behöver bytas ut.

I år – 2023, så är det två datum då förändringar implementeras:

  1. 24 februari – stopp för import och produktion av lysrör typ T5 och T9 utan drivdon
  2. 24 augusti – stopp för import och produktion av övriga typer av lysrör

Observera! Produkter som redan är installerade eller lagerförda får fortsatt användas. Det finns inga lagliga konsekvenser med att låta befintliga lysrör sitta kvar tills de når slutet av sin tekniska livslängd. Ni behöver alltså inte ersätta dem i förväg.

När ni ska ersätta era lysrör finns det många alternativ men det är viktigt att notera att det kan finnas specifika ersättningsalternativ som inte är kompatibla med vissa lysrörsmodeller. Därför är det avgörande att ni kontrollerar ersättningsalternativ innan ni fattar beslut.

Generellt har fastighetsägare följande alternativ:

  1. Ersätt ljuskällan med ett motsvarande LED ljuskälla: Till många ljuskällor som berörs finns det LED-ersättning.
  2. Ombyggnad av den befintliga armaturen: Notera att detta måste utföras av behörig person och kräver extra dokumentation. Elsäkerhetsverket har regler och utgör marknadskontroll.
  3. Byte av armatur: Om belysningsarmaturerna är av äldre slag (material såsom lamphållare, plintar och kablar är ofta i dåligt skick) så rekommenderas det alltid att byta till nya energieffektivare armaturer med LED.

Vi rekommenderar att du kontaktar en expert inom belysning för att få råd om de bästa lösningarna för ditt specifika behov. Att byta ut lysrör kan tyckas vara en utmaning, men det kan också vara en möjlighet att göra din fastighet mer energieffektiv och miljövänlig på lång sikt.

Ta tag i utfasningen av lysrör i tid och se det som en möjlighet till förbättring.

Senaste nyheterna

Vi blir en del av SAC Nordic

Vår verksamhet integreras i SAC Nordic AB (SAC) som är Sveriges ledande leverantör av utrymningslarm med talat meddelande. Hela Effektas produktsortiment kommer fortsätta att vara...

LÄS MER

Bärbara kadmiumbatterier förbjuds helt från och med den 18 februari 2024.

Följande meddelande kommer från Naturvårdsverket: Bärbara kadmiumbatterier är snart helt förbjudna Bärbara kadmiumbatterier förbjuds helt från och med den 18 februari 2024. Nuvarande undantag kommer...

LÄS MER

Stjärnan Bakom Kulisserna 

Möt Matilda - Som med sin glädje och utstrålning lyser upp tillvaron på vårt lager! Matilda är en nyckelspelare i arbetet för att säkerställa en...

LÄS MER

Vill du veta mer hur vi kan hjälpa dig?

Eller ring oss på 040-946020