WirelessControl

• Trådlös övervakning på armaturnivå
• Upp till 10.000 självfungerande armaturer kan övervakas
• Långa avstånd mellan armaturerna
• Självläkande kommunikation
• Miljövänlig tänd- och släckfunktion
• Automatisk adressering av armaturerna

Se filmen om Wireless Control

Vill du veta mer om denna produkt?

Eller ring oss på 040-946020