EPS-DIGITAL V.2

 • Mer kraft
 • Fler funktioner
 • För säkerhets skull!
 • 150/400/600 W
 • 1000/1500/2000 W
 • 4/8 utgångar
 • Brandlarmsingång
 • Autotest
 • Lastövervakning
 • Uppstart på 0,02 sekund
 • IP21

Beskrivning

Vår nya serie nödbelysningsaggregat EPS-D V.2 finns i två olika storlekar och 6 olika utföranden. Det mindre, 150, 400 samt 600W och det större aggregatet 1000, 1500 samt 2000W.

Kontrollpanel

På växelriktarnas front, i den digitala displayen visas all nödvändig driftinformation såsom inspänning, ansluten effekt, batterispänning, larm m.m. Stora tryckknappar gör det enkelt att stega i menyerna.

Autotest enligt gällande normer

EPS-D V.2 är utrustade med automatiska tester för att kontrollera alla interna viktiga funktioner i enlighet med de gällande normerna SS-EN50171 & SS-EN50172. Detta gäller bl.a. batteriernas funktion, laddning och drifttid.

Aggregatet har även konstant övervakning av strömläckage och drifttemperaturer för att skydda både
anläggningen och batterier.

Lastövervakning

I tillägg till ovan självtest så övervakar aggregaten även den anslutna lasten. Systemet känner av och larmar om en armatur/ljuskälla slutat fungera och berättar vilken utgång denna är ansluten till. Aggregatet tänder upp alla utgångarna vid testet för att även kontrollera de nödljusarmaturer som är i beredskapsdrift.

Brandlarmsingång

EPS-D V.2 har även möjlighet att styras via en ingång som tänder upp alla utgångar och de anslutna
armaturerna. Denna signal kan bland annat komma från en brandlarmscentral.

Övervakning av undercentraler (fasbrottsövervakning)

Aggregatet är förberett för att kunna ta emot signal av fasbrottsrelä. Dessa placeras ut lokalt i undercentraler för att övervaka lokala strömavbrott ute i byggnaden. Vid aktivering av dessa tänds aggregatets utgångar upp även om spänningen till aggregatet inte försvunnit.

Styrbara utgångar för hög flexibilitet och säkerhet

Aggregatets utgångar kan styras helt individuellt. T.ex. kan vissa utgångar vara ständigt tända för
hänvisningsskyltar och vissa vara normalt släckta för ledljus i beredskapsdrift. Utgångarna kan även ställas in för att användas som UPS, t.ex. för datorer, nätverk, m.m. Vid strömavbrott tänds alla utgångarna upp på 0,02 sekunder.

Alla utgångar är separat avsäkrade. Varje utgång har dessutom jordfelsövervakning som är ställbar med 10-100mA beroende på användningsområdet. Vid eventuell kortslutning eller jordfel så stängs endast den berörda utgången ned och resten av den anslutna lasten kan fortsätta strömförsörjas.

100 % ljus

Aggregatet levereras med kraftfulla batterier tillverkade i enlighet med Eurobat 1999 ”10-12 years – High Performance” och ger 100 % ljus i minst 60 minuter vid nätbortfall. Batterierna är ventilreglerade och därför kan aggregaten installeras i normalt ventilerade utrymmen.

För mer ingående tekniska fakta, se produktbladet under fliken PDF.

EPS-D V.2 - 150 / 400 / 600 W

specifikationer EPS-D V.2
Drifttid 1h
Antal utgångar 4 st
Avsäkring / utgång 1,6 As
Inkommande spänning 230 VAC - 50/60Hz
Utgående spänning 230 VAC - 50/60Hz
Standarder SS-EN 50171, SS-EN 50172
Produktcertifiering CE
Skyddsklass IP21
Förbrukning ~ 4,5 W
Mått 600 x 400 x 250 (H x B x D)
Språk SE - EN
Artikelnummer Batterier Vikt
EPS-D V.2 - 150 W 302040 2 x 12 Ah ~ 24 kg
EPS-D V.2 - 400 W 302041 2 x 24 Ah ~ 38 kg
EPS-D V.2 - 600 W 302042 2 x 45 Ah ~ 55 kg

EPS-D V.2 - 1000 / 1500 / 2000 W

specifikationer EPS-D V.2
Drifttid 1h
Antal utgångar 8 st
Avsäkring / utgång 1,6 As
Inkommande spänning 230 VAC - 50/60Hz
Utgående spänning 230 VAC - 50/60Hz
Standarder SS-EN 50171, SS-EN 50172
Produktcertifiering CE
Skyddsklass IP21
Förbrukning ~ 4,5 W
Mått 800 x 600 x 3000 (H x B x D)
Språk SE - EN
Artikelnummer Batterier Vikt
EPS-D V.2 - 1000 W 302043 2 x 65 Ah ~ 82 kg
EPS-D V.2 - 1500 W 302044 2 x 120 Ah ~ 98 kg
EPS-D V.2 - 2000 W 302045 2 x 150 Ah ~ 114 kg

Tillbehör

Artikelnummer Beskrivning
50 600 44 Modul för fasbrottsövervakning, 1/3 fas, montage på DIN-skena

Vill du veta mer om denna produkt?


  Eller ring oss på 040-946020