Nödbelysningsaggregat AG

 • 3000 VA / 2,4 kW

 • 5000 VA / 4 kW

 • 8000 VA / 6 kW

 • Behöver ni ännu mer kraft? kontakta oss!

 • 2400/4000/6000 watt
 • 8/12/16 utgångar
 • 19″ rackkabinett
 • Externa in- & utgångar
 • Autotest enligt gällande normer
 • Lastövervakning
 • Uppstart på 0,02 sekund

Beskrivning

AG – Vårt största och mest kraftfulla nödljusaggregat i IP55 kapsling. Tillsammans med lithiumbatterier och laddning via solceller som alternativ kan ni vara med och påverka ert klimatavtryck!

AG finns i effektstorlekar 2400, 4000 samt 6000 W för en timmes drift, som standard, men går att anpassa för att passa just ert ändamål. Aggregaten ger 230V sinusspänning både före och efter nätbortfall vilket innebär att i princip alla typer av belastning kan anslutas. Aggregatet levereras komplett i ett 19” rackkabinett eller beställas separat för installation i ett redan befintligt rack.

Då aggregaten är av sk.”offline” typ har de upp till 98 % verkningsgrad i normaldrift vilket innebär låg
energiförbrukning och värmeavgivning. Detta gör att driftskostnaden, kylbehovet och
miljöpåverkan blir minimal.

Kontrollpanel

På aggregatets front, i den digitala displayen visas all nödvändig driftinformation såsom inspänning, ansluten effekt, batterispänning, larm m.m. Stora tryckknappar gör det enkelt att stega i menyerna. Som tillval finns det även möjlighet att koppla in en större (5”) touch display som kan placeras i eller utanför kapslingen.

Autotest enligt gällande normer

AG är utrustade med automatiska tester för att kontrollera alla interna viktiga funktioner i enlighet med de gällande normerna SS-EN50171 & SS-EN50172. Detta gäller bl.a. batteriernas funktion, laddning och drifttid.

Aggregatet har även konstant övervakning av strömläckage och drifttemperaturer för att skydda både
anläggningen och batterier. Då manuella tester inte behövs göras så kan underhållskostnaderna hållas nere på ett minimum.

Lastövervakning

I tillägg till ovan självtest så övervakar aggregaten även den anslutna lasten. Systemet känner av och larmar om en armatur/ljuskälla slutat fungera och berättar vilken utgång denna är ansluten till. Känsligheten kan justeras ner till en LED armatur. Växelriktaren tänder upp alla utgångarna vid testet för att även kontrollera de nödljusarmaturer som är i beredskapsdrift.

Miljövänligt med Energi Spar Funktion

Att spara energi är viktigt för anläggningsägare idag av både ekonomiska- såväl som av miljöskäl. För att spara energi har aggregaten en ingång för att släcka ner alla armaturerna och utgångarna när de inte behöver vara tända. Ingången kan t.ex. styras automatiskt via inbrottslarm så att nödljusarmaturerna släcks när detta aktiveras och ingen befinner sig i lokalerna.

Underhållsladdningen är då fortfarande aktiv och om ett strömavbrott skulle inträffa under tiden så tänds alla armaturer upp. Ovan åtgärder innebär stora besparingar på energikostnader, ljuskällor och inte minst miljön.

Övervakning av undercentraler (fasbrottsövervakning)

Aggregatet är förberett för att kunna ta emot signal av fasbrottsrelä. Dessa placeras ut lokalt i undercentraler för att övervaka lokala strömavbrott ute i byggnaden. Vid aktivering av dessa tänds aggregatets utgångar upp även om spänningen till aggregatet inte försvunnit.

Styrbara utgångar för hög flexibilitet och säkerhet

Aggregatets utgångar kan styras helt individuellt. T.ex. kan vissa utgångar vara ständigt tända för
hänvisningsskyltar och vissa vara normalt släckta för ledljus i beredskapsdrift. Utgångarna kan även ställas in för att användas som UPS, t.ex. för datorer, nätverk, m.m. Vid strömavbrott tänds alla utgångarna upp på 0,02 sekunder.

Alla utgångar är separat avsäkrade. Varje utgång har dessutom jordfelsövervakning som är ställbar med 10-100mA beroende på användningsområdet. Vid eventuell kortslutning eller jordfel så stängs endast den berörda utgången ned och resten av den anslutna lasten kan fortsätta strömförsörjas.

100 % ljus

Aggregatet levereras med kraftfulla batterier tillverkade i enlighet med Eurobat 1999 ”10-12 years – High Performance” och ger 100 % ljus i minst 60 minuter vid nätbortfall. Batterierna är ventilreglerade och därför kan aggregaten installeras i normalt ventilerade utrymmen.

AG 3000 VA / 2400 W

Specifikationer AG 3000 VA / 2400 W
Drifttid 1h
Avsäkring / utgång 6,3 A
Inkommande spänning 187-256 VAC / 45-65 Hz
Utgående spänning 230 VAC ± 2%
Standarder SS-EN 50171, SS-EN 50172
Produktcertifiering CE
Skyddsklass (M1, AG) IP55
Mått (HxBxD) 1800 x 600 x 600
Språk SE - EN - NO - DK - TY
Antal utgångar 8 / 12 / 16
Antal utgångar 8 12 16
Artikelnummer 302017 302018 302019

AG 5000 VA / 4000 W

Specifikationer AG 5000 VA / 4000 W
Drifttid 1h
Avsäkring / utgång 6,3 A
Inkommande spänning 187-256 VAC / 45-65 Hz
Utgående spänning 230 VAC ± 2%
Standarder SS-EN 50171, SS-EN 50172
Produktcertifiering CE
Skyddsklass (M1, AG) IP55
Mått (HxBxD) 1800 x 600 x 600
Språk SE - EN - NO - DK - TY
Antal utgångar 8 / 12 / 16
Antal utgångar 8 12 16
Artikelnummer 302021 302022 302023

AG 8000 VA / 6000 W

Specifikationer AG 8000 VA / 6400 W
Drifttid 1h
Avsäkring / utgång 6,3 A
Inkommande spänning 187-256 VAC / 45-65 Hz
Utgående spänning 230 VAC ± 2%
Standarder SS-EN 50171, SS-EN 50172
Produktcertifiering CE
Skyddsklass (M1, AG) IP55
Mått (HxBxD) 1800 x 600 x 600
Språk SE - EN - NO - DK - TY
Antal utgångar 8 / 12 / 16
Antal utgångar 8 12 16
Artikelnummer 302027 302028 302029

Vill du veta mer om denna produkt?


  Eller ring oss på 040-946020