2021/05/18

Konsten att vara kostnadseffektiv utan att kompromissa med säkerheten

Kostnadseffektiv nödbelysning

Jag har sagt det förut och jag säger det igen; Tid och pengar är ofta parametrar som styr, även när det gäller säkerhetsteknik och nödbelysning. Det betyder att den ständiga utmaningen för våra kunder är att hitta en partner som erbjuder kostnadseffektiva lösningar – utan att kompromissa med säkerheten.

Att satsa på övervakade system när det gäller nödbelysningsanläggningar är något som vi rekommenderar alla våra kunder. WirelessControl är ett trådlöst system som Effekta utvecklat och som gör det enklare att övervaka och kontrollera säkerheten i dina nödbelysnings- och utrymningssystem. Med ett övervakat system minimerar du behovet av manuell övervakning och eftersom övervakningen är centraliserad minskar du dessutom dina personalbehov.

LÄS MER

2021/05/18

Slarv med underhåll visar skrämmande resultat

Slarv med nödbelysning

En modern fungerande nödbelysning kan vara helt avgörande för att en incident eller olycka i en byggnad eller offentlig plats inte slutar i katastrof. Detta faktum är förmodligen något det flesta skulle skriva under på. Därför är det ganska uppseendeväckande att så många faktiskt slarvar med säkerheten.

I Europa och Sverige är det lag på att alla offentliga lokaler ska ha nödbelysning. Av självklara skäl, en säker och snabb utrymning ska kunna genomföras om fara uppstår på grund av t ex gasutsläpp, bombhot, terrorattentat, rökutveckling eller brand. Även vid mindre allvarliga incidenter som strömavbrott ska lokalen kunna utrymmas så fort som möjligt.

LÄS MER