hero

Ett Samarbete för En Strålande Framtid

2024-01-09

Ta del av tankar och reflektioner från Tomas Olofsson, VD på Swanson Teleteknik och Malin Åhman, Produktansvarig på SAC Nordic & Effekta Power Systems som beskriver hur företagssamverkan förändrar affärslandskapet.

I hjärtat av den belysningsrevolution som korsar gränser står Tomas Olofsson från Swanson Telemekanik och Malin från SAC Nordic & Effekta Power Systems som nyckelfigurer i ett framgångsrikt partnerskap. I över 15 år har samarbetet mellan bolagen blomstrat, ett resultat av att man lyssnat och anpassat sig till marknadens krav och förväntningar på säkra och hållbara lösningar.

Samarbetet började med batteribackuper för Talat Utrymningslarm som skräddarsyddes efter SAC’s behov baserat på dess kunders efterfrågan. Under denna period grundades betydelsefulla relationer mellan bolagen med ökade försäljningsvolymer, men i takt med att nya certifikat och krav ställdes skapade hinder för samarbetet. Men historien återupptas tack vare den täta relation som skapats. En tid senare kom samtalet från Andreas, VD på SAC & Effekta, som presenterade nya lösningar för Effekta’s nödbelysning, växelriktare. Det nya partnerskapet skulle visa sig markera en ny era i nödbelysningsbranschen.

Resultatet av det nya samarbetet blev EPS-Digital, en digital övervakningsväxelriktare med kapacitet mellan 150–2000 W och 4 till 8 utgångar. Produkten utmärker sig genom övervakningsfunktioner som överträffar normen. EPS-Digital är inte bara en produkt; det är en lösning som tacklar branschens utmaningar genom att signalera vid belysningsproblem och jordfel, vilket går långt utöver traditionell nödbelysning. Till följd av innovation, problemlösning och täta dialoger skapades även mjukstartsfunktionen som minimerar strömrusning och förlänger livslängden på utrustning, armaturer och växelriktare.

Malin är övertygad om att EPS-Digital satt en ny standard inom nödbelysning med självtester, intuitiv grafisk display och energieffektiv drift. Produkten har ständigt anpassats baserat på feedback och utvecklingsbehov, vilket bevisar engagemanget för kontinuerlig förbättring från båda parter.

Idag fortsätter samarbetet att blomstra med fokus på att skapa ytterligare säkerhet i forma av effektiva lösningar. Tomas förklarar att partnerskapet grundar sig i SAC’s och Effekta’s drivkrafter och lyhördhet till sina kunder på marknaden ”flexibilitet och lyhördhet gentemot marknaden är nyckeln till framgång.”

Både Tomas och Malin är överens om betydelsen av ständig dialog och att det även skapar en dynamisk grund för framtida innovationer och samarbeten. Enligt Malin är Swanson alltid nära när kundernas önskemål kommer in, vilket möjliggör snabb anpassning till marknadens förändringar.

Framtiden ser ljus ut för detta partnerskap, och Tomas delar sin övertygelse om att fortsätta utveckla produkter tillsammans. Tomas delar även att det redan idag finns nya planer och idéer som skulle innebära en revolution i hur kommunikationen med armaturer sker. På så sätt kommer samarbetet kunna möta den ökande efterfrågan på innovativa lösningar.

Det går inte att förneka att samarbetet med Malin och Tomas har en ljus framtid. Malin och Tomas är inte bara affärspartners; de är drivkrafter till förändring, en del av en företagsfamilj som tror på en ljusare framtid tillsammans. Genom sitt engagemang och samarbetsvilja definierar de vad som krävs för att belysa vägen framåt inom nödbelysningssektorn.

Senaste nyheterna

Vi blir en del av SAC Nordic

Vår verksamhet integreras i SAC Nordic AB (SAC) som är Sveriges ledande leverantör av utrymningslarm med talat meddelande. Hela Effektas produktsortiment kommer fortsätta att vara...

LÄS MER

Bärbara kadmiumbatterier förbjuds helt från och med den 18 februari 2024.

Följande meddelande kommer från Naturvårdsverket: Bärbara kadmiumbatterier är snart helt förbjudna Bärbara kadmiumbatterier förbjuds helt från och med den 18 februari 2024. Nuvarande undantag kommer...

LÄS MER

Stjärnan Bakom Kulisserna 

Möt Matilda - Som med sin glädje och utstrålning lyser upp tillvaron på vårt lager! Matilda är en nyckelspelare i arbetet för att säkerställa en...

LÄS MER

Vill du veta mer hur vi kan hjälpa dig?

Eller ring oss på 040-946020