hero

Slarv med underhåll visar skrämmande resultat

2021-05-18

En modern fungerande nödbelysning kan vara helt avgörande för att en incident eller olycka i en byggnad eller offentlig plats inte slutar i katastrof. Detta faktum är förmodligen något det flesta skulle skriva under på. Därför är det ganska uppseendeväckande att så många faktiskt slarvar med säkerheten.

I Europa och Sverige är det lag på att alla offentliga lokaler ska ha nödbelysning. Av självklara skäl, en säker och snabb utrymning ska kunna genomföras om fara uppstår på grund av t ex gasutsläpp, bombhot, terrorattentat, rökutveckling eller brand. Även vid mindre allvarliga incidenter som strömavbrott ska lokalen kunna utrymmas så fort som möjligt.

Falsk trygghet kan få förödande konsekvenser
Och som med all säkerhetsteknik och utrustning, man vet aldrig när den verkligen behövs. Därför måste man kunna lita på att nödbelysningen verkligen fungerar när nödsituationer uppstår. Men tyvärr så är det inte alltid fallet. Verkligheten är långt ifrån tillfredställande. Enligt en undersökning som den europeiska branschorganisationen Lighting Europe har gjort, fungerar bara varannan nödbelysningsarmatur som är äldre än två år. Utrymningsarmaturer har slocknat eller har gamla batterier som har slutat fungera. Skrämmande siffror, när man betänker nödbelysningens viktiga syfte. Och fungerar den inte som den ska kan det innebära en falsk trygghet som kan få förödande konsekvenser.

Tid och pengar styr säkerheten
Varför ser det då ut så här kan man fråga sig. Tid och ekonomi är två faktorer. Andra mer synliga delar prioriteras när man budgeterar. Underhåll och kontroll av nödbelysning kommer i andra hand. Men jag tror även att det finns en okunskap. Man känner inte till regler och man inser inte riktigt vidden av problematiken.

Regelbunda kontroller
Ett nödbelysnings- och utrymningssystem ska kontrolleras regelbundet. Föreskrivna serviceåtgärder är rutinkontroller varje månad samt en mer omfattande årlig kontroll av armatur, batteri och ljuskälla. Detta är ett arbete som ska utföras av en servicetekniker och kräver naturligtvis sin tid och planering. Något som är en utmaning för alla offentliga verksamheter och företag. Det vet vi.

En säkrare vardag för människor, företag och samhälle
Vad kan vi i branschen då göra för att motverka detta faktum? På Effekta drivs vi av att skapa moderna nödbelysningslösningar som ger en säkrare vardag för människor, företag och samhälle. Därför har vi i flera år utvecklat system som gör det enklare att övervaka och garantera säkerheten.

Vi rekommenderar övervakade nödbelysningssystem
Vi rekommenderar därför alla våra kunder att varje nödbelysningsanläggning ska vara ett så kallat övervakat system, trådlöst eller med kablar. Vare sig du vill ha en anläggning som drivs centralt eller ett batteri i varje armatur så har vi system för kontroll och övervakning av detta. Ett övervakat nödbelysningssystem testas i regelbundna och automatiska kontroller och ger dig besked om något inte fungerar som det ska. Den indikerar vilket fel som uppstått och var felet är så att det snabbt kan åtgärdas. Våra övervakningssystem minimerar behovet av manuell övervakning av nödbelysningen. Ett smidigt sätt att verkligen uppfylla lagkraven och samtidigt minska driftkostnader och manuell dokumentation. Och inte minst viktigt, att garantera en säker anläggning.

För tänk efter, säkerheten gäller inte bara alla andra. Det är även du och jag som ska hitta ut i en nödsituation!

Mikael Rosdahl
Försäljningschef Effekta

Senaste nyheterna

Vi blir en del av SAC Nordic

Vår verksamhet integreras i SAC Nordic AB (SAC) som är Sveriges ledande leverantör av utrymningslarm med talat meddelande. Hela Effektas produktsortiment kommer fortsätta att vara...

LÄS MER

Bärbara kadmiumbatterier förbjuds helt från och med den 18 februari 2024.

Följande meddelande kommer från Naturvårdsverket: Bärbara kadmiumbatterier är snart helt förbjudna Bärbara kadmiumbatterier förbjuds helt från och med den 18 februari 2024. Nuvarande undantag kommer...

LÄS MER

Stjärnan Bakom Kulisserna 

Möt Matilda - Som med sin glädje och utstrålning lyser upp tillvaron på vårt lager! Matilda är en nyckelspelare i arbetet för att säkerställa en...

LÄS MER

Vill du veta mer hur vi kan hjälpa dig?


    Eller ring oss på 040-946020