hero

Att projektera nödbelysningssystem

2021-06-09

Produkt- och systemleverantörer som Effekta sitter på mycket kunskap och erfarenhet om den nischen som vi jobbar i och bidrar ofta till projekteringsarbetet för att hjälpa Elkonstruktörer, Installatörer eller slutanvändaren att välja rätt lösning till respektive projekt.

Att projektera byggprojekt minskar risken för att det blir fel när man bygger och detta gäller även nödbelysning. Att åtgärda fel som upptäcks i ett sent skede av byggfasen driver högre kostnader än fel som upptäcks i projekteringsfasen. Dessutom kan en väl utförd projektering bidra till att minska materialkostnader och förenkla framtida servicearbeten. Därför är projektering viktigt och det är även att ställa krav på Leverantören av nödbelysning att bidra till projekteringen. 

Att projektera nödbelysningssystem är utrednings- och förberedelsearbetet som föregår installation av nödbelysningssystemet där man utformar en lösning som uppfyller Boverkets, Arbetsmiljöverkets, El-säkerhetsverkets, Räddningsverkets lagar, krav och råd på nödbelysningslösningar. Oftast är det Brandskyddsdokumentationen och Rambeskrivning El som blir styrande i ett givet byggprojekt. Arbetet innebär att 

 1. Gå igenom gällande handlingar till exempel Brandskyddsdokumentation, Rambeskrivning El och arkitektritningar.
 2. Inleda en dialog med andra parter i projektet och granska ritningar för att förstå gällande förutsättningar – ekonomiska och fysiska.
 3. Föreslå armaturer som ska ingå i lösningen. Här betraktar man både bygghandlingar och förutsättningar från steg 1 och 2 för att få en lösning som uppfyller kraven med avseende på kostnad, funktion och underhåll. Med rätt armaturer på rätt plats kan man minimera antalet armaturer som behövs och även installationstiden som går åt per armatur, vilket minskar projektets totala kostnad.
 4. Ljusberäkna för att säkerställa att lösningen uppfyller gällande krav.
 5. Ta fram underlag som till exempel manualer, produktblad, med mera för blivande Drift- och underhållspärm. 

Resultatet från projekteringsarbetet är ett underlag som visar leverantörens förslag på lösning och säkerhetsställer att lösningen uppfyller krav enligt gällande handlingar. En komplett projektering kan bland annat innehålla: 

 • Ljusberäkningar
 • Armaturplaceringar 
 • Produktblad och manualer 
 • Materiallista 
 • Effektberäkningar (vid centralt försörjt system) 

Med underlaget kan du som Projektör och Installatör känna dig trygg att den föreslagna lösningen uppfyller gällande handlingar och normer och lita på att underlaget går att lämna över till Totalentreprenören som ansvarar för att dokumentera byggprojektet. I vissa projekt kan det hända att allt underlaget inte är nödvändigt och då ska Leverantören av nödbelysning kunna motivera varför. 

Nyttorna – trygghet, rätt antal armaturer och kortare installationstid. En väl projekterad lösning är viktig för att minimera risken för fel i byggandet. Fel som byggs in upptäcks typiskt sätt vid besiktning av färdig byggnad och de felen är något som Installatören ofta får åtgärda. Utöver detta så är det i projekteringen som Leverantören av nödbelysning bygger förståelse för projektet som gör att de kan utforma den bästa lösningen och därmed minimera kostnaden utan att kompromissa med kvalitet. Kunniga Leverantörer av nödbelysning kan dessutom rekommendera armaturer med rätt tekniska förutsättningar för att underlätta installationen och där med minska monteringstiden för Installatören. Sammanfattat så bidrar dessa nyttor till lägre risk och kostnad. 

Fokusera på processen och relationen med Leverantören för att få ut nyttorna. På Effekta så tror vi på att vara engagerade i hela projektet genom att prata med Installatör och Projektör. Vi är proaktiva när vi behöver svar på frågor och delar aktivt med oss av information som är intressant för andra att ta del av. Den kontinuerliga kommunikationen mellan Leverantör av nödbelysning, Installatör, Projektör och slutanvändare är nödvändig för att utforma och leverera en framgångsrik lösning. 

Ställ även krav på Leverantören av nödbelysning att de ska: 

 • Uppfylla gällande bygghandlingar
 • Lämna rätt underlag (se listan ovan) 
 • Vara engagerade i processen 

För er som vill lära er mer om att projektera nödbelysningssystem så rekommenderar vi varmt FSN’s guide om projektering och kontroll av nödbelysning. Den hittar ni här: httpss://fsn.nu/publikationer/

Ni är även alltid välkomna att kontakta oss på Effekta. 

Lycka till med era kommande nödbelysningsprojekt! 

Senaste nyheterna

Vi blir en del av SAC Nordic

Vår verksamhet integreras i SAC Nordic AB (SAC) som är Sveriges ledande leverantör av utrymningslarm med talat meddelande. Hela Effektas produktsortiment kommer fortsätta att vara...

LÄS MER

Bärbara kadmiumbatterier förbjuds helt från och med den 18 februari 2024.

Följande meddelande kommer från Naturvårdsverket: Bärbara kadmiumbatterier är snart helt förbjudna Bärbara kadmiumbatterier förbjuds helt från och med den 18 februari 2024. Nuvarande undantag kommer...

LÄS MER

Stjärnan Bakom Kulisserna 

Möt Matilda - Som med sin glädje och utstrålning lyser upp tillvaron på vårt lager! Matilda är en nyckelspelare i arbetet för att säkerställa en...

LÄS MER

Vill du veta mer hur vi kan hjälpa dig?


  Eller ring oss på 040-946020