2021/05/18

Slarv med underhåll visar skrämmande resultat

Slarv med nödbelysning

En modern fungerande nödbelysning kan vara helt avgörande för att en incident eller olycka i en byggnad eller offentlig plats inte slutar i katastrof. Detta faktum är förmodligen något det flesta skulle skriva under på. Därför är det ganska uppseendeväckande att så många faktiskt slarvar med säkerheten.

I Europa och Sverige är det lag på att alla offentliga lokaler ska ha nödbelysning. Av självklara skäl, en säker och snabb utrymning ska kunna genomföras om fara uppstår på grund av t ex gasutsläpp, bombhot, terrorattentat, rökutveckling eller brand. Även vid mindre allvarliga incidenter som strömavbrott ska lokalen kunna utrymmas så fort som möjligt.

READ MORE