Utförande

Armaturstomme i vit plast. Piktogramskivan är utförd i plexiglas och tack vare innovativ teknik så belyses skylten mycket jämnt och med hög varseleffekt (500cd i nätdrift). Armaturen kan utan extra tillbehör monteras på vägg och i tak och den är enkel att fälla in med infällnadsram. SoundSign med inbyggt batteri har en helt ny autotestfunktion (AT2) som avger en ljudsignal vid larm för att göra ägaren av anläggningen uppmärksam att något är fel. Ljudsignalen kan tystas tillfälligt i väntan på åtgärd men börjar ljuda igen om ingen åtgärd uförs så att man inte glömmer felet.

Batteri är av den senaste Litiumtekniken (LiFePO4) med en förväntad livslängd på ca 10 år. Tre piktogram med pil ner, höger, vänster samt opalvit baksida ingår i varje armatur. Ljuskälla ingår.

A-modell

För anslutning till centralt nödljusaggregat eller UPS.

AT2-modell

Har inbyggt nödljusaggregat och batteri för drifttid i minst 60 minuter vid nätbortfall. Är försedd med automatiskt test av ljuskälla, laddning och batteri. Vid larm så avger armaturen
en ljudsignal.

Montage

På vägg, i tak eller infällt.

Armaturerna omfattas av 5 års garanti.

Permanentdrift/Beredskapsdrift

E. nummer Typ nr. Ljuskälla Drift Vikt kg. P/B
73 453 40 1701170002AT2 (27m) LED LiFePO4 1,5 Ja/Ja
73 437 49 1701170001AT2 (40m) LED LiFePO4 2,0 Ja/Ja

Central reservkraft

E. nummer Typ nr. Ljuskälla Drift Vikt kg. P/B
73 453 41 1701170002A (27m) LED 1,4
73 437 50 1701170001A (40m) LED 1,9

Piktogram

Läsavstånd 27 m Läsavstånd 40 m
73 453 43 piktogram i set 73 437 51 piktogram i set
Ingår i 73 453 43 Ingår i 73 437 51
Ingår i 73 453 43 Ingår i 73 437 51
Opalvit baksida Ingår i 73 453 43 Ingår i 73 437 51

Tillbehör

E. nummer Beskrivning
73 453 42 Infällnadsram SoundSign 27
73 437 53 Infällnadsram SoundSign 40

Vill du veta mer om denna produkt?

Eller ring oss på 040-946020