Växelriktare EPS Digital

Lastövervakning ned till 1 st armatur. Även med LED armaturer

Beskrivning

EPS Digital finns i effektstorlekar från 150 till 2000VA. Aggregaten ger 230V sinusspänning både före och efter nätbortfall vilket innebär att i princip alla typer av ljuskällor och armaturer kan användas. Dessa bör vara faskompenserade till minst cos. fi. 0,8 och skall klara ett avbrott på högst 0,5 sekunder vid omkoppling till batteridrift i enlighet SS-EN 50171. Aggregaten både tillverkas och testas på vår fabrik i Malmö vilket borgar för hög kvalitet, säkerhet och att stor servicekunskap finns inom företaget.

Hög verkningsgrad

Då aggregaten är av sk.”offline” typ har de upp till 98 % verkningsgrad i normaldrift vilket innebär låg energiförbrukning och värmeavgivning. Detta gör att driftskostnaden, kylbehovet och miljöpåverkan blir minimal.

Kontrollpanel

På växelriktarnas front visas alla nödvändiga driftvärden såsom inspänning, ansluten effekt, batterispänning, larm m.m. i den digitala displayen. Stora tryckknappar gör det enkelt att stega i menyerna samt att programmera EPSen om detta så önskas.
För snabb statusöversikt har panelen även 4 lysdioder som visar nätdrift, batteridrift, laddare från och om enheten är i test.

Autotest enligt gällande normer

De digitala aggregaten är utrustade med automatiskt test för att kontrollera alla interna viktiga funktioner i enlighet med de gällande normerna SS-EN50171 & SS-EN50172. Detta gäller bl.a. batteriernas funktion, laddning och drifttid. Veckodag och klockslag för testet kan enkelt programmeras via kontrollpanelen för att inte störa verksamheten. Då manuella tester inte behövs göras så kan underhållskostnaderna hållas nere på ett minimum.

Lastövervakning

I tillägg till ovan självtest så övervakar aggregaten även den anslutna lasten. Systemet känner av och larmar om en armatur/ljuskälla slutat fungera och berättar vilken utgång denna är ansluten till. Känsligheten kan justeras ner till en LED armatur. Växelriktaren tänder upp alla utgångarna vid testet för att även kontrollera de nödljusarmaturer som är i beredskapsdrift.

Miljövänligt med Energi Spar Funktion

Att spara energi är viktigt för anläggningsägare idag av både ekonomiska- såväl som av miljöskäl. För att spara energi har aggregaten en ingång för att släcka ner alla armaturerna och utgångarna när de inte behöver vara tända. Ingången kan t.ex. styras automatiskt via inbrottslarm så att nödljusarmaturerna släcks när detta aktiveras och ingen befinner sig i lokalerna.

Underhållsladdningen är då fortfarande aktiv och om ett strömavbrott skulle inträffa under tiden så tänds alla armaturer upp. Ovan åtgärder innebär stora besparingar på energikostnader, ljuskällor och inte minst miljön.

Brandlarmsingång

Aggregaten har även möjlighet att styras via en ingång som
tänder upp alla utgångar och de anslutna armaturerna.
Denna kan antingen leverera eller ta emot spänning (24VDC) utifrån och aktiveras vid extern signal från t.ex. brandlarm.

Övervakning av undercentraler (fasbrottsövervakning)

Man kan även enkelt koppla in signal från 3-fasövervakning (52 600 44) i EPSen. Dessa placeras ut lokalt i undercentraler för att övervaka lokala strömavbrott ute i byggnaden. Vid aktivering av dessa tänds aggregatets utgångar upp även om spänningen till aggregatet inte försvunnit.

Externa larm

Aggregaten har tre potentialfria utgångar på plint för larm. Summalarm, nätbortfall och lastfel. Dessa kan t.ex anslutas till extern larmtablå eller KNX system.

Styrbara utgångar för hög flexibilitet och säkerhet

Aggregaten har som standard fyra utgångar vilka kan styras helt individuellt. T.ex. kan vissa utgångar vara ständigt tända för hänvisningsskyltar och vissa vara normalt släckta för ledljus i beredskapsdrift. Det är även möjligt att koppla in styrning från extern brytare via någon av EPSens fyra tändfaser för att tända och släcka armaturer under normaldrift. Vid eventuellt strömavbrott tänds alla utgångarna upp. I aggregatet kan även ett extrakort med 12 utgångar monteras. Utgångarna på extrakortet styrs av de 4 interna utgångarna i banker om 3. Man kan även koppla till en extern kopplingsbox med 16 utgångar totalt och dessa utgångarna styrs också av de 4 interna utgångarna i banker om 4.

Utgångarna är separat avsäkrade både elektroniskt och med extra snabb smältsäkring. Varje utgång har dessutom jordfelsövervakning som är valbar med av/till, 0-30mA/100mA/300mA beroende på användningsområdet. Vid eventuell kortslutning eller jordfel så stängs endast den berörda utgången ned och resten av den anslutna lasten kan fortsätta strömförsörjas.

100 % ljus

EPSerna levereras med kraftfulla batterier tillverkade i enlighet med Eurobat 1999 ”10-12 years – High Performance” och ger 100 % ljus i minst 60 minuter vid nätbortfall. Batterierna är ventilreglerade och därför kan aggregaten installeras i normalt ventilerade utrymmen.

Plug’n’Play

Växelriktarna levereras kompletta med allt-i-ett skåp där batterierna är färdigkopplade och alla nödvändiga inställningar är gjorda. Det gör det snabbt och enkelt att installera aggregatet i sann Plug’n’Play anda. I manualen står all nödvändig information som behövs för både inkoppling, driftsättning och underhåll.

För mer ingående tekniska fakta, se produktbladet under fliken PDF.

Växelriktare EPS Digital

Modell Beskrivning Fler specifikationer
EPS150D Nödbelysningsaggregat med självtest. Väggskåp. Effekt 150VA/120W. Drifttid 60 min vid full last. Klicka här
EPS300D Nödbelysningsaggregat med självtest. Väggskåp. Effekt 300VA/240W. Drifttid 60 min vid full last. Klicka här
EPS450D Nödbelysningsaggregat med självtest. Väggskåp. Effekt 450VA/360W. Drifttid 60 min vid full last. Klicka här
EPS600D Nödbelysningsaggregat med självtest. Väggskåp. Effekt 600VA/480W. Drifttid 60 min vid full last. Klicka här
EPS750D Nödbelysningsaggregat med självtest. Väggskåp. Effekt 750VA/600W. Drifttid 60 min vid full last. Klicka här
EPS900D Nödbelysningsaggregat med självtest. Väggskåp. Effekt 900VA/720W. Drifttid 60 min vid full last. Klicka här
EPS1200D Nödbelysningsaggregat med självtest. Golvskåp. Effekt 1200VA/960W. Drifttid 60 min vid full last. Klicka här
EPS1500D Nödbelysningsaggregat med självtest. Golvskåp. Effekt 1500VA/1200W. Drifttid 60 min vid full last. Klicka här
EPS2000D Nödbelysningsaggregat med självtest. Golvskåp. Effekt 2000VA/1600W. Drifttid 60 min vid full last. Klicka här

Specifikationer: EPS 150D - EPS 450D

EPS 150D EPS 300D EPS 450D
Effekt 150VA/120W 300VA/240W 450VA/360W
Teknologi offline offline offline
INGÅNG 1-fas 1-fas 1-fas
Spänning 230 VAC ± 10% 230 VAC ± 10% 230 VAC ± 10%
Frekvens 50Hz 50Hz 50Hz
UTGÅNG 1-fas 1-fas 1-fas
Spänning (batteridrift) 230 VAC ± 4% 230 VAC ± 4% 230 VAC ± 4%
Frekvens 50Hz 50Hz 50Hz
Vågform Sinus Sinus Sinus
Verkningsgrad upp till 98% upp till 98% upp till 98%
Kretsfaktor 3:1 3:1 3:1
Antal utgångar (5A utrasnabba) 4 alternativt 12 4 alternativt 12 4 alternativt 12
Dimension (HxBxD) mm 400x600x210 (väggskåp) 400x600x210 (väggskåp) 400x600x210 (väggskåp)
Vikt (kg) 24 42 55
Larm (potentialfritt på plint) Summalarm, nätbortfall och lastfel. Summalarm, nätbortfall och lastfel. Summalarm, nätbortfall och lastfel.
STANDARDER
Prestanda & topologi SS-EN 50171 & SS-EN 50172 SS-EN 50171 & SS-EN 50172 SS-EN 50171 & SS-EN 50172
Produktcertifiering CE CE CE
Skyddsklass IP21 IP21 IP21
TILLBEHÖR
IP54 skåp Ja Ja Ja
Internt extrakort med 12 utgångar (2,5A Ultrasnabba) Ja Ja Ja
Kopplingsbox med 16 utgångar (2,5A ultrasnabba) Ja Ja Ja
Loggerkort för datakommunikation Ja Ja Ja
52 600 44 PC230, 3-fas övervakning för installation i t.ex. undercentral. Kopplas till designerad ingång i aggregatet. PC230, 3-fas övervakning för installation i t.ex. undercentral. Kopplas till designerad ingång i aggregatet. PC230, 3-fas övervakning för installation i t.ex. undercentral. Kopplas till designerad ingång i aggregatet.

Specifikationer: EPS 600D - EPS 900D

EPS 600D EPS 750D EPS 900D
Effekt 600VA/480W 750VA/600W 900VA/720W
Teknologi offline offline offline
INGÅNG 1-fas 1-fas 1-fas
Spänning 30 VAC ± 10% 30 VAC ± 10% 30 VAC ± 10%
Frekvens 50Hz 50Hz 50Hz
UTGÅNG 1-fas 1-fas 1-fas
Spänning (batteridrift) 230 VAC ± 4% 230 VAC ± 4% 230 VAC ± 4%
Frekvens 50Hz 50Hz 50Hz
Vågform Sinus Sinus Sinus
Verkningsgrad upp till 98% upp till 98% upp till 98%
Kretsfaktor 3:1 3:1 3:1
Antal utgångar (5A utrasnabba) 4 alternativt 12 4 alternativt 12 4 alternativt 12
Dimension (HxBxD) mm 600x800x320 (väggskåp) 600x800x320 (väggskåp) 600x800x320 (väggskåp)
Vikt (kg) 62 78 90
Larm (potentialfritt på plint) Summalarm, nätbortfall och lastfel. Summalarm, nätbortfall och lastfel. Summalarm, nätbortfall och lastfel.
STANDARDER
Prestanda & topologi SS-EN 50171 & SS-EN 50172 SS-EN 50171 & SS-EN 50172 SS-EN 50171 & SS-EN 50172
Produktcertifiering CE CE CE
Skyddsklass IP21 IP21 IP21
TILLBEHÖR
IP54 skåp Ja Ja Ja
Internt extrakort med 12 utgångar (2,5A Ultrasnabba) Ja Ja Ja
Kopplingsbox med 16 utgångar (2,5A ultrasnabba) Ja Ja Ja
Loggerkort för datakommunikation Ja Ja Ja
52 600 44 PC230, 3-fas övervakning för installation i t.ex. undercentral. Kopplas till designerad ingång i aggregatet. PC230, 3-fas övervakning för installation i t.ex. undercentral. Kopplas till designerad ingång i aggregatet. PC230, 3-fas övervakning för installation i t.ex. undercentral. Kopplas till designerad ingång i aggregatet.

Specifikationer: EPS 1200D - EPS 2000D

EPS 1200D EPS 1500D EPS 2000D
Effekt 1200VA/960W 1500VA/1200W 2000VA/1600W
Teknologi offline offline offline
INGÅNG 1-fas 1-fas 1-fas
Spänning 30 VAC ± 10% 30 VAC ± 10% 30 VAC ± 10%
Frekvens 50Hz 50Hz 50Hz
UTGÅNG 1-fas 1-fas 1-fas
Spänning (batteridrift) 230 VAC ± 4% 230 VAC ± 4% 230 VAC ± 4%
Frekvens 50Hz 50Hz 50Hz
Vågform Sinus Sinus Sinus
Verkningsgrad upp till 98% upp till 98% upp till 98%
Kretsfaktor 3:1 3:1 3:1
Antal utgångar (5A utrasnabba) 4 alternativt 12 4 alternativt 12 4 alternativt 12
Dimension (HxBxD) mm 1000x750x400 (golvskåp) 1000x750x400 (golvskåp) 1000x750x400 (golvskåp)
Vikt (kg) 136 148 175
Larm (potentialfritt på plint) Summalarm, nätbortfall och lastfel. Summalarm, nätbortfall och lastfel. Summalarm, nätbortfall och lastfel.
STANDARDER
Prestanda & topologi SS-EN 50171 & SS-EN 50172 SS-EN 50171 & SS-EN 50172 SS-EN 50171 & SS-EN 50172
Produktcertifiering CE CE CE
Skyddsklass IP21 IP21 IP21
TILLBEHÖR
IP54 skåp Nej Nej Nej
Internt extrakort med 12 utgångar (2,5A Ultrasnabba) Ja Ja Ja
Kopplingsbox med 16 utgångar (2,5A ultrasnabba) Ja Ja Ja
Loggerkort för datakommunikation Ja Ja Ja
52 600 44 PC230, 3-fas övervakning för installation i t.ex. undercentral. Kopplas till designerad ingång i aggregatet. PC230, 3-fas övervakning för installation i t.ex. undercentral. Kopplas till designerad ingång i aggregatet. PC230, 3-fas övervakning för installation i t.ex. undercentral. Kopplas till designerad ingång i aggregatet.
Se tillbehör för respektive modell under fliken "Alla artiklar".

Vill du veta mer om denna produkt?    Eller ring oss på 040-946020