Powerline myControl

för centalmatning och individuell Övervakning av upp till 80 armaturer överlagrat via kraftmatningen (Powerline)

Beskrivning av myControl

MyControl är ett centralt nödljusaggregat med individuell övervakning av upp till 80 armaturer (effekt upp till 500W/800VA). Armaturernas kommunikation sker överlagrat via den vanliga kraftmatningen (t.ex. EKK 3×2,5mm2) vilket innebär att ingen extra kabeldragning för övervakningen behöver göras.

MyControl kan med lätthet installeras i elnischer och levererar normalt 230VAC och vid nätborfall 216VDC från batterierna.

Aggregaten levereras med fyra utgångar och 80 armaturer kan anslutas.

Hög verkningsgrad

Då aggregaten är av sk.”offline” typ har de upp till 98 % verkningsgrad i normaldrift vilket innebär låg energiförbrukning och värmeavgivning. Detta gör att driftskostnaden, kylbehovet och miljöpåverkan blir minimal. Alla aggregat testas på Effektas fabrik i Malmö vilket borgar för hög kvalitet, säkerhet och att stor servicekunskap finns inom företaget.

Övervakning på armaturnivå utan extra kommunikationskablar

MyControl övervakar varje armatur individuellt genom den vanliga kraftmatningen (Powerlineteknoligin) vilket innebär att ingen extra kommunikationskabel behövs installeras och installationskostnaderna reduceras drastiskt i jämförelse med andra system.

På varje utgång kan upp till 20 armaturer installeras som var för sig ges en individuell adress från 1-20. Systemet känner av och larmar om en armatur/ljuskälla slutat fungera och berättar exakt vilken utgång och adress denna har. När aggregaten testar armaturerna så innefattar det alla armaturer inklusive de nödljusarmaturer som är i beredskapsdrift. Även standardarmaturer kan övervakas med tillbehörsmodulen MU05 som kan installeras antingen externt i egen kapsling eller internt i armaturen.

Kontrollpanel

På aggregatens front visas all nödvändig driftinformation i den digitala displayen såsom inspänning, ansluten effekt, batterispänning, larm m.m. Tryckknappar gör det enkelt att stega i menyerna samt att programmera enheterna om detta så önskas.

Kontroll via internet

MY3N och MY5N aggregaten har inbyggt webbinterface och kan enkelt övervakas och skötas via både lokalt nätverk och/eller internet. Ingen speciell mjukvara behövs då detta görs via vanligt standard webbläsare.

Enkel lokalisering av armaturer på ritning

Via webbinterfacet kan man enkelt ladda upp ritningar där armaturerna placeras ut för enkel- och snabb lokalisering vid eventuellt fel.

Autotest enligt gällande normer

Aggregaten är utrustade med autotest för att kontrollera alla viktiga funktioner i enlighet med SS-EN50171 och SS-EN50172. Detta gäller bl.a. armaturerna, batteri, laddning och drifttid. Testerna är uppdelade i sk. korttest (för test t.ex. en gång i veckan) och sk. långtest (för test t.ex. en gång i halvåret).

Korttest kontrollerar armaturernas funktion på individuell nivå dvs. ljuskälla och elektronik. Långtest kontrollerar armaturernas funktion samt även batteriernas hela drifttid.

Månad, veckodag och klockslag för testerna kan enkelt programmeras via kontrollpanelen (eller dator) för att inte störa verksamheten.

Miljövänligt med Energi Spar Funktion

Att spara energi är viktigt för anläggningsägare idag av både ekonomiska- såväl som av miljöskäl. För att spara energi har MyControlaggregaten en ingång för att släcka ner alla armaturer när de inte behöver vara tända. Ingången kan t.ex. styras automatiskt via inbrottslarm så att alla nödljusarmaturer släcks när detta aktiveras och ingen befinner sig i lokalerna.

Underhållsladdningen är då fortfarande aktiv och om ett strömavbrott skulle inträffa under tiden så tänds alla armaturer upp. Ovanstående innebär stora besparingar på energikostnader, ljuskällor och inte minst miljön.

Brandlarmsingång

Aggregaten har en brandlarmsingång som gör det möjligt att styra alla armaturer så att de tänder upp, även om de är släckta normalt.

Övervakning av lokala strömavbrott (fasbrottsövervakning)

Varje armatur har en ingång för att lokalt övervaka eventuella strömavbrott. Detta innebär att om strömmen går (t.ex. säkringsfel) i en specifik del av byggnaden så tänder de normalt släckta ledljusarmaturerna upp även om aggregatet fortfarande är spänningsmatat.

Man kan även installera 3-fas övervakning i undercentraler för att lokalt känna av strömavbrott. Denna övervakningen kan man installera så att antingen alla anslutna armaturer på aggregatet tänder upp eller så att endast armaturer som är anslutna på en specifik utgångsmodul (med två utgångar) tänder upp.

Externa larm och ingångar

MyControl har 3 potentialfria larmutgångar och 1 ingångar som kan programmeras av användaren för att passa varje unikt behov och anläggning.

Permament- eller beredskapsdrift

De anslutna armaturerna kan enkelt ställas in för att vara ständigt tända eller endast tändas vid nätbortfall och kan blandas på varje utgång. Armaturerna kan även styras lokalt via strömbrytare. Vid eventuellt strömavbrott eller t.ex. brandlarm tänds alla armaturerna upp oavsett normal status.

För mer ingående tekniska fakta, se produktbladet under fliken PDF.

Powerline myControl

E. nummer Modell Fler specifikationer
52 601 76 myControl MY3 Klicka här
52 601 77 myControl MY3N Klicka här
52 601 78 myControl MY5 Klicka här
52 601 79 myControl MY5N Klicka här

Specifikationer: myControl MY3 och MY3N

myControl MY3 MY3N
E nr: 52 601 76 52 601 77
Max Effekt: 800 VA / 350 W 800 VA / 350 W
Montering: Vägg & Golv Vägg & Golv
Material/färg: Stålplåt/RAL 7035 Stålplåt/RAL 7035
Dimensioner (HxBxD): 900x450x125mm 900x450x125mm
Isolationsklass: I I
Skyddsklass: IP20 IP20
Inspänning: 230VAC - 50Hz ±10% 230VAC - 50Hz ±10%
Spänning ut (nät/batteridrift): 230VAC/216VDC ±15% 230VAC/216VDC ±15%
Antal utgångar: 4 4
Max antal armaturer: 80 80
Batterispänning: 216VDC nominellt (20 batterier) 216VDC nominellt (20 batterier)
Tillåten driftstemperatur: 0 - 40°C 0 - 40°C
Nätverksövervakning: Nej Ja
TILLBEHÖR
52 600 44 PC230, 3-fas övervakning för installation i t.ex. undercentral. Kopplas till via reläkontakt till ingång för att tända upp hela systemet, eller till SAM08 för att tända upp vissa föprogrammerade utgångsmoduler. PC230, 3-fas övervakning för installation i t.ex. undercentral. Kopplas till via reläkontakt till ingång för att tända upp hela systemet, eller till SAM08 för att tända upp vissa föprogrammerade utgångsmoduler.
52 600 45 MCLM, programmerbar och adresserbar 3-fas övervakning för installation i t.ex. undercentral. Kopplas via busslinga. MCLM, programmerbar och adresserbar 3-fas övervakning för installation i t.ex. undercentral. Kopplas via busslinga.
52 600 46 MCT12S, Fjärrkontrollpanel med nyckel. MCT12S, Fjärrkontrollpanel med nyckel.
52 600 47 PLXMN, Beröringsskydd i plexiglas över kontrollpanelen. PLXMN, Beröringsskydd i plexiglas över kontrollpanelen.
52 602 21 GLT modbus Gateway för kommunikation mellan Powerline och BMS system GLT modbus Gateway för kommunikation mellan Powerline och BMS system
52 601 64 SAM24, kommunikationsmodul för diverse styrningar i PowerlineControlsystem SAM24, kommunikationsmodul för diverse styrningar i PowerlineControlsystem
52 602 54/52 602 55 MU05, övervakningsenhet (intern/extern) för övervakning av standardarmaturer (4-200VA) MU05, övervakningsenhet (intern/extern) för övervakning av standardarmaturer (4-200VA)
52 601 80 Mjukvarunyckel för uppgradering till nätverksövervakning. Mjukvarunyckel för uppgradering till nätverksövervakning.

Specifikationer: myControl MY5 och MY5N

myControl MY5 MY5N
E nr: 52 601 78 52 601 79
Max Effekt: 800 VA / 500 W 800 VA / 500 W
Montering: Vägg & Golv Vägg & Golv
Material/färg: Stålplåt/RAL 7035 Stålplåt/RAL 7035
Dimensioner (HxBxD): 900x450x125mm 900x450x125mm
Isolationsklass: I I
Skyddsklass: IP20 IP20
Inspänning: 230VAC - 50Hz ±10% 230VAC - 50Hz ±10%
Spänning ut (nät/batteridrift): 230VAC/216VDC ±15% 230VAC/216VDC ±15%
Antal utgångar: 4 4
Max antal armaturer: 80 80
Batterispänning: 216VDC nominellt (20 batterier) 216VDC nominellt (20 batterier)
Tillåten driftstemperatur: 0 - 40°C 0 - 40°C
Nätverksövervakning: Nej Ja
TILLBEHÖR
52 600 44 PC230, 3-fas övervakning för installation i t.ex. undercentral. Kopplas till via reläkontakt till ingång för att tända upp hela systemet, eller till SAM08 för att tända upp vissa föprogrammerade utgångsmoduler. PC230, 3-fas övervakning för installation i t.ex. undercentral. Kopplas till via reläkontakt till ingång för att tända upp hela systemet, eller till SAM08 för att tända upp vissa föprogrammerade utgångsmoduler.
52 600 45 MCLM, programmerbar och adresserbar 3-fas övervakning för installation i t.ex. undercentral. Kopplas via busslinga. MCLM, programmerbar och adresserbar 3-fas övervakning för installation i t.ex. undercentral. Kopplas via busslinga.
52 600 46 MCT12S, Fjärrkontrollpanel med nyckel. MCT12S, Fjärrkontrollpanel med nyckel.
52 600 47 PLXMN, Beröringsskydd i plexiglas över kontrollpanelen. PLXMN, Beröringsskydd i plexiglas över kontrollpanelen.
52 602 21 GLT modbus Gateway för kommunikation mellan Powerline och BMS system GLT modbus Gateway för kommunikation mellan Powerline och BMS system
52 601 64 SAM24, kommunikationsmodul för diverse styrningar i PowerlineControlsystem SAM24, kommunikationsmodul för diverse styrningar i PowerlineControlsystem
52 602 54/52 602 55 MU05, övervakningsenhet (intern/extern) för övervakning av standardarmaturer (4-200VA) MU05, övervakningsenhet (intern/extern) för övervakning av standardarmaturer (4-200VA)
52 601 80 Mjukvarunyckel för uppgradering till nätverksövervakning. Mjukvarunyckel för uppgradering till nätverksövervakning.
Se tillbehör för respektive modell under fliken "Alla artiklar".

Vill du veta mer om denna produkt?

Eller ring oss på 040-946020