Powerline midiControl

För centalmatning och individuell övervakning av upp till 640 armaturer överlagrat via kraftmatningen (Powerline)

Beskrivning av MidiControl

MidiControl är ett centralt nödljusaggregat med individuell övervakning av upp till 640 armaturer (effekt upp till 5400VA).
Armaturernas kommunikation sker överlagrat via den vanliga kraftmatningen (t.ex. EKK 3×2,5mm2) vilket innebär att ingen extra kabeldragning för övervakningen behöver göras.

MidiControl levererar normalt 230VAC och vid nätborfall 216VDC från batterierna.

Enheterna kan utrustas med upp till 16 st moduler som har två utgångar vardera och upp till 640 armaturer kan anslutas. Aggregatet kan med lätthet utökas med utgångsmoduler för anslutning av fler armaturer.

Hög verkningsgrad

Då aggregaten är av sk.”offline” typ har de upp till 98 % verkningsgrad i normaldrift vilket innebär låg energiförbrukning och värmeavgivning. Detta gör att driftskostnaden, kylbehovet och miljöpåverkan blir minimal. Alla aggregat testas på Effektas fabrik i Malmö vilket borgar för hög kvalitet, säkerhet och att stor servicekunskap finns inom företaget.

Inga extra kommunikationskablar

MidiControl övervakar varje armatur individuellt genom den vanliga kraftmatningen (Powerlineteknoligin) vilket innebär att ingen extra kommunikationskabel behövs installeras och installationskostnaderna reduceras drastiskt i jämförelse med andra system.

Kontrollpanel

På aggregatens front visas all nödvändig driftinformation såsom inspänning, ansluten effekt, batterispänning, larm m.m. i den digitala displayen. Tryckknappar gör det enkelt att stega i menyerna samt att programmera enheterna om detta så önskas.

Kontroll via Internet

Alla enheter har en inbyggt webbinterface och kan enkelt övervakas och skötas via både lokalt nätverk och/eller internet. Ingen speciell mjukvara behövs då detta görs via vanligt standard webbläsare.

Enkel lokalisering av armaturerna på ritning

Via webbinterfacet kan man enkelt ladda upp ritningar där armaturerna placeras ut för enkel och snabb lokalisering vid eventuellt fel.

Autotest enligt gällande normer

Aggregaten är utrustade med autotest för att kontrollera alla viktiga funktioner i enlighet med SS-EN50171 och SS-EN50172. Detta gäller bl.a. armaturerna, batteri, laddning och drifttid. Testerna är uppdelade i sk. korttest (för test t.ex. en gång i veckan) och sk. långtest (för test t.ex. en gång i halvåret).

Korttest kontrollerar armaturernas funktion på individuell nivå dvs. ljuskälla och elektronik. Långtest kontrollerar armaturernas funktion samt även batteriernas hela drifttid.

Månad, veckodag och klockslag för testerna kan enkelt programmeras via kontrollpanelen (eller dator) för att inte störa verksamheten.

Övervakning på armaturnivå

MidiControl kontrollerar varje armatur individuellt via den vanliga kraftmatningen. På varje utgång kan upp till 20 armaturer installeras som var för sig ges en individuell adress från 1-20. Systemet känner av och larmar om en armatur/ljuskälla slutat fungera och berättar exakt vilken utgång och adress denna har. När aggregaten testar armaturerna så innefattar det alla armaturer inklusive de nödljusarmaturer som är i beredskapsdrift. Även standardarmaturer kan övervakas med tillbehörsmodulen MU05 som kan installeras antingen externt i egen kapsling eller internt i armaturen.

Miljövänligt med Energi Spar Funktion

Att spara energi är viktigt för anläggningsägare idag av både ekonomiska- såväl som av miljöskäl. För att spara energi har MidiControlaggregaten en ingång för att släcka ner alla armaturer när de inte behöver vara tända. Ingången kan t.ex. styras automatiskt via inbrottslarm så att alla nödljusarmaturer släcks när detta aktiveras och ingen befinner sig i lokalerna.

Underhållsladdningen är då fortfarande aktiv och om ett strömavbrott skulle inträffa under tiden så tänds alla armaturer upp. Ovanstående innebär stora besparingar på energikostnader, ljuskällor och inte minst miljön.

Brandlarmsingång

Aggregaten har en brandlarmsingång som gör det möjligt att styra alla armaturer så att de tänder upp, även om de är släckta normalt.

Övervakning av lokala strömavbrott (fasbrottsövervakning)

Varje armatur har en ingång för att lokalt övervaka eventuella strömavbrott. Detta innebär att om strömmen går (t.ex. säkringsfel) i en specifik del av byggnaden så tänder de normalt släckta ledljusarmaturerna upp även om aggregatet fortfarande är spänningsmatat.

Man kan även installera 3-fas övervakning i undercentraler för att lokalt känna av strömavbrott. Denna övervakningen kan man installera så att antingen alla anslutna armaturer på aggregatet tänder upp eller så att endast armaturer som är anslutna på en specifik utgångsmodul (med två utgångar) tänder upp.

Externa larm och ingångar

MidiControl har 7 potentialfria larmutgångar och 4 ingångar som kan programmeras av användaren för att passa varje unikt behov och anläggning.

Permament- eller beredskapsdrift

De anslutna armaturerna kan enkelt ställas in för att vara ständigt tända eller endast tändas vid nätbortfall och kan blandas på varje utgång. Armaturerna kan även styras lokalt via strömbrytare. Vid eventuellt strömavbrott eller t.ex. brandlarm tänds alla armaturerna upp oavsett normal status.

För mer ingående tekniska fakta, se produktbladet under fliken PDF.

Powerline midiControl

E. nummer Modell Fler specifikationer
52 600 34 midiControl MD114 Klicka här
52 600 35 midiControl MD116 Klicka här
52 600 36 midiControl MD118 Klicka här
52 600 37 midiControl MD120 Klicka här
52 600 38 midiControl MD122 Klicka här
52 600 39 midiControl MD124 Klicka här
52 600 40 midiControl MD126 Klicka här
52 600 41 midiControl MD128 Klicka här
52 600 42 midiControl MD130 Klicka här
52 600 43 midiControl MD232 Klicka här

Specifikationer: midiControl MD114 och MD116

midiControl MD114 MD116
E nr: 52 600 34 52 600 35
Max Effekt: 7000 VA / 5300 W 7000 VA / 5300 W
Montering: Golv Golv
Material/färg: Stålplåt/RAL 7035 Stålplåt/RAL 7035
Dimensioner (HxBxD): 1950x600x450mm 1950x600x450mm
Isolationsklass: I I
Skyddsklass: IP20 IP20
Inspänning: 230VAC (1-fas) / 400VAC (3-fas) - 50Hz ±10% 230VAC (1-fas) / 400VAC (3-fas) - 50Hz ±10%
Spänning ut (nät/batteridrift): 230VAC/216VDC ±15% 230VAC/216VDC ±15%
Antal utgångar: 14 16
Max antal armaturer: 280 320
Batterispänning: 216VDC nominellt (20 batterier) 216VDC nominellt (20 batterier)
Tillåten driftstemperatur: 0 - 40°C 0 - 40°C
TILLBEHÖR
52 600 44 PC230, 3-fas övervakning för installation i t.ex. undercentral. Kopplas till via reläkontakt till ingång för att tända upp hela systemet, eller till SAM08 för att tända upp vissa föprogrammerade utgångsmoduler. PC230, 3-fas övervakning för installation i t.ex. undercentral. Kopplas till via reläkontakt till ingång för att tända upp hela systemet, eller till SAM08 för att tända upp vissa föprogrammerade utgångsmoduler.
52 600 45 MCLM, programmerbar och adresserbar 3-fas övervakning för installation i t.ex. undercentral. Kopplas via busslinga. MCLM, programmerbar och adresserbar 3-fas övervakning för installation i t.ex. undercentral. Kopplas via busslinga.
52 600 46 MCT12S, Fjärrkontrollpanel med nyckel. MCT12S, Fjärrkontrollpanel med nyckel.
52 600 47 PLXMN, Beröringsskydd i plexiglas över kontrollpanelen. PLXMN, Beröringsskydd i plexiglas över kontrollpanelen.
52 600 49 DCM42, utgångsmodul med 2 separat avsäkrade utgångar (4A) DCM42, utgångsmodul med 2 separat avsäkrade utgångar (4A)
52 602 21 GLT modbus Gateway för kommunikation mellan Powerline och BMS system GLT modbus Gateway för kommunikation mellan Powerline och BMS system
52 601 64 SAM24, kommunikationsmodul för diverse styrningar i PowerlineControlsystem SAM24, kommunikationsmodul för diverse styrningar i PowerlineControlsystem
52 602 54/52 602 55 MU05, övervakningsenhet (intern/extern) för övervakning av standardarmaturer (4-200VA) MU05, övervakningsenhet (intern/extern) för övervakning av standardarmaturer (4-200VA)

Specifikationer: midiControl MD118 och MD120

midiControl MD118 MD120
E nr: 52 600 36 52 600 37
Max Effekt: 7000 VA / 5300 W 7000 VA / 5300 W
Montering: Golv Golv
Material/färg: Stålplåt/RAL 7035 Stålplåt/RAL 7035
Dimensioner (HxBxD): 1950x600x450mm 1950x600x450mm
Isolationsklass: I I
Skyddsklass: IP20 IP20
Inspänning: 230VAC (1-fas) / 400VAC (3-fas) - 50Hz ±10% 230VAC (1-fas) / 400VAC (3-fas) - 50Hz ±10%
Spänning ut (nät/batteridrift): 230VAC/216VDC ±15% 230VAC/216VDC ±15%
Antal utgångar: 18 20
Max antal armaturer: 360 400
Batterispänning: 216VDC nominellt (20 batterier) 216VDC nominellt (20 batterier)
Tillåten driftstemperatur: 0 - 40°C 0 - 40°C
TILLBEHÖR
52 600 44 PC230, 3-fas övervakning för installation i t.ex. undercentral. Kopplas till via reläkontakt till ingång för att tända upp hela systemet, eller till SAM08 för att tända upp vissa föprogrammerade utgångsmoduler. PC230, 3-fas övervakning för installation i t.ex. undercentral. Kopplas till via reläkontakt till ingång för att tända upp hela systemet, eller till SAM08 för att tända upp vissa föprogrammerade utgångsmoduler.
52 600 45 MCLM, programmerbar och adresserbar 3-fas övervakning för installation i t.ex. undercentral. Kopplas via busslinga. MCLM, programmerbar och adresserbar 3-fas övervakning för installation i t.ex. undercentral. Kopplas via busslinga.
52 600 46 MCT12S, Fjärrkontrollpanel med nyckel. MCT12S, Fjärrkontrollpanel med nyckel.
52 600 47 PLXMN, Beröringsskydd i plexiglas över kontrollpanelen. PLXMN, Beröringsskydd i plexiglas över kontrollpanelen.
52 600 49 DCM42, utgångsmodul med 2 separat avsäkrade utgångar (4A) DCM42, utgångsmodul med 2 separat avsäkrade utgångar (4A)
52 602 21 GLT modbus Gateway för kommunikation mellan Powerline och BMS system GLT modbus Gateway för kommunikation mellan Powerline och BMS system
52 601 64 SAM24, kommunikationsmodul för diverse styrningar i PowerlineControlsystem SAM24, kommunikationsmodul för diverse styrningar i PowerlineControlsystem
52 602 54/52 602 55 MU05, övervakningsenhet (intern/extern) för övervakning av standardarmaturer (4-200VA) MU05, övervakningsenhet (intern/extern) för övervakning av standardarmaturer (4-200VA)

Specifikationer: midiControl MD122 och MD124

midiControl MD122 MD124
E nr: 52 600 38 52 600 39
Max Effekt: 7000 VA / 5300 W 7000 VA / 5300 W
Montering: Golv Golv
Material/färg: Stålplåt/RAL 7035 Stålplåt/RAL 7035
Dimensioner (HxBxD): 1950x600x450mm 1950x600x450mm
Isolationsklass: I I
Skyddsklass: IP20 IP20
Inspänning: 230VAC (1-fas) / 400VAC (3-fas) - 50Hz ±10% 230VAC (1-fas) / 400VAC (3-fas) - 50Hz ±10%
Spänning ut (nät/batteridrift): 230VAC/216VDC ±15% 230VAC/216VDC ±15%
Antal utgångar: 22 24
Max antal armaturer: 440 480
Batterispänning: 216VDC nominellt (20 batterier) 216VDC nominellt (20 batterier)
Tillåten driftstemperatur: 0 - 40°C 0 - 40°C
TILLBEHÖR
52 600 44 PC230, 3-fas övervakning för installation i t.ex. undercentral. Kopplas till via reläkontakt till ingång för att tända upp hela systemet, eller till SAM08 för att tända upp vissa föprogrammerade utgångsmoduler. PC230, 3-fas övervakning för installation i t.ex. undercentral. Kopplas till via reläkontakt till ingång för att tända upp hela systemet, eller till SAM08 för att tända upp vissa föprogrammerade utgångsmoduler.
52 600 45 MCLM, programmerbar och adresserbar 3-fas övervakning för installation i t.ex. undercentral. Kopplas via busslinga. MCLM, programmerbar och adresserbar 3-fas övervakning för installation i t.ex. undercentral. Kopplas via busslinga.
52 600 46 MCT12S, Fjärrkontrollpanel med nyckel. MCT12S, Fjärrkontrollpanel med nyckel.
52 600 47 PLXMN, Beröringsskydd i plexiglas över kontrollpanelen. PLXMN, Beröringsskydd i plexiglas över kontrollpanelen.
52 600 49 DCM42, utgångsmodul med 2 separat avsäkrade utgångar (4A) DCM42, utgångsmodul med 2 separat avsäkrade utgångar (4A)
52 602 21 GLT modbus Gateway för kommunikation mellan Powerline och BMS system GLT modbus Gateway för kommunikation mellan Powerline och BMS system
52 601 64 SAM24, kommunikationsmodul för diverse styrningar i PowerlineControlsystem SAM24, kommunikationsmodul för diverse styrningar i PowerlineControlsystem
52 602 54/52 602 55 MU05, övervakningsenhet (intern/extern) för övervakning av standardarmaturer (4-200VA) MU05, övervakningsenhet (intern/extern) för övervakning av standardarmaturer (4-200VA)

Specifikationer: midiControl MD126 och MD128

midiControl MD126 MD128
E nr: 52 600 40 52 600 41
Max Effekt: 7000 VA / 5300 W 7000 VA / 5300 W
Montering: Golv Golv
Material/färg: Stålplåt/RAL 7035 Stålplåt/RAL 7035
Dimensioner (HxBxD): 1950x600x450mm 1950x600x450mm
Isolationsklass: I I
Skyddsklass: IP20 IP20
Inspänning: 230VAC (1-fas) / 400VAC (3-fas) - 50Hz ±10% 230VAC (1-fas) / 400VAC (3-fas) - 50Hz ±10%
Spänning ut (nät/batteridrift): 230VAC/216VDC ±15% 230VAC/216VDC ±15%
Antal utgångar: 26 28
Max antal armaturer: 520 560
Batterispänning: 216VDC nominellt (20 batterier) 216VDC nominellt (20 batterier)
Tillåten driftstemperatur: 0 - 40°C 0 - 40°C
TILLBEHÖR
52 600 44 PC230, 3-fas övervakning för installation i t.ex. undercentral. Kopplas till via reläkontakt till ingång för att tända upp hela systemet, eller till SAM08 för att tända upp vissa föprogrammerade utgångsmoduler. PC230, 3-fas övervakning för installation i t.ex. undercentral. Kopplas till via reläkontakt till ingång för att tända upp hela systemet, eller till SAM08 för att tända upp vissa föprogrammerade utgångsmoduler.
52 600 45 MCLM, programmerbar och adresserbar 3-fas övervakning för installation i t.ex. undercentral. Kopplas via busslinga. MCLM, programmerbar och adresserbar 3-fas övervakning för installation i t.ex. undercentral. Kopplas via busslinga.
52 600 46 MCT12S, Fjärrkontrollpanel med nyckel. MCT12S, Fjärrkontrollpanel med nyckel.
52 600 47 PLXMN, Beröringsskydd i plexiglas över kontrollpanelen. PLXMN, Beröringsskydd i plexiglas över kontrollpanelen.
52 600 49 DCM42, utgångsmodul med 2 separat avsäkrade utgångar (4A) DCM42, utgångsmodul med 2 separat avsäkrade utgångar (4A)
52 602 21 GLT modbus Gateway för kommunikation mellan Powerline och BMS system GLT modbus Gateway för kommunikation mellan Powerline och BMS system
52 601 64 SAM24, kommunikationsmodul för diverse styrningar i PowerlineControlsystem SAM24, kommunikationsmodul för diverse styrningar i PowerlineControlsystem
52 602 54/52 602 55 MU05, övervakningsenhet (intern/extern) för övervakning av standardarmaturer (4-200VA) MU05, övervakningsenhet (intern/extern) för övervakning av standardarmaturer (4-200VA)

Specifikationer: midiControl MD130 och MD232

midiControl MD130 MD232
E nr: 52 600 42 52 600 43
Max Effekt: 7000 VA / 5300 W 7000 VA / 5300 W
Montering: Golv Golv
Material/färg: Stålplåt/RAL 7035 Stålplåt/RAL 7035
Dimensioner (HxBxD): 1950x600x450mm 1950x600x450mm
Isolationsklass: I I
Skyddsklass: IP20 IP20
Inspänning: 230VAC (1-fas) / 400VAC (3-fas) - 50Hz ±10% 230VAC (1-fas) / 400VAC (3-fas) - 50Hz ±10%
Spänning ut (nät/batteridrift): 230VAC/216VDC ±15% 230VAC/216VDC ±15%
Antal utgångar: 30 32
Max antal armaturer: 600 640
Batterispänning: 216VDC nominellt (20 batterier) 216VDC nominellt (20 batterier)
Tillåten driftstemperatur: 0 - 40°C 0 - 40°C
TILLBEHÖR
52 600 44 PC230, 3-fas övervakning för installation i t.ex. undercentral. Kopplas till via reläkontakt till ingång för att tända upp hela systemet, eller till SAM08 för att tända upp vissa föprogrammerade utgångsmoduler. PC230, 3-fas övervakning för installation i t.ex. undercentral. Kopplas till via reläkontakt till ingång för att tända upp hela systemet, eller till SAM08 för att tända upp vissa föprogrammerade utgångsmoduler.
52 600 45 MCLM, programmerbar och adresserbar 3-fas övervakning för installation i t.ex. undercentral. Kopplas via busslinga. MCLM, programmerbar och adresserbar 3-fas övervakning för installation i t.ex. undercentral. Kopplas via busslinga.
52 600 46 MCT12S, Fjärrkontrollpanel med nyckel. MCT12S, Fjärrkontrollpanel med nyckel.
52 600 47 PLXMN, Beröringsskydd i plexiglas över kontrollpanelen. PLXMN, Beröringsskydd i plexiglas över kontrollpanelen.
52 600 49 DCM42, utgångsmodul med 2 separat avsäkrade utgångar (4A) DCM42, utgångsmodul med 2 separat avsäkrade utgångar (4A)
52 602 21 GLT modbus Gateway för kommunikation mellan Powerline och BMS system GLT modbus Gateway för kommunikation mellan Powerline och BMS system
52 601 64 SAM24, kommunikationsmodul för diverse styrningar i PowerlineControlsystem SAM24, kommunikationsmodul för diverse styrningar i PowerlineControlsystem
52 602 54/52 602 55 MU05, övervakningsenhet (intern/extern) för övervakning av standardarmaturer (4-200VA) MU05, övervakningsenhet (intern/extern) för övervakning av standardarmaturer (4-200VA)
Se tillbehör för respektive modell under fliken "Alla artiklar".

Vill du veta mer om denna produkt?

Eller ring oss på 040-946020