Powerline micro- & miniControl

För centalmatning och individuell övervakning av upp till 240 armaturer överlagrat via kraftmatningen (Powerline).

Beskrivning av MicroControl

MicroControl är ett centralt nödljusaggregat med individuell övervakning av upp till 120 armaturer (effekt upp till 500VA). Armaturernas kommunikation sker överlagrat via den vanliga kraftmatningen (t.ex. EKK 3×2,5mm2) vilket innebär att ingen extra kabeldragning för övervakningen behöver göras.

MicroControl kan med lätthet installeras i elnischer och levererar normalt 230VAC och vid nätborfall 216VDC från batterierna.

Aggregaten levereras som standard med minst två utgångar och 40 armaturer kan anslutas. Den kan med lätthet utökas till 6 utgångar vilket innebär att upp till 120 armaturer kan anslutas och övervakas totalt (se tabell för de olika modellerna).

Beskrivning av MiniControl

MiniControl är ”storebror” för central strömförsörjning och individuell övervakning av upp till 240 armaturer (effekt upp till 1500VA).

Även MiniControl kan med lätthet installeras i elnischer och levererar normalt 230VAC och vid nätborfall 216VDC från batterierna.

MiniControl levereras som standard med minst två utgångar för anslutning av upp till 40 armaturer och kan utökas till totalt 12 utgångar vilket innebär att upp till 240 armaturer kan anslutas och övervakas totalt (se tabell för de olika modellerna).

Hög verkningsgrad

Då aggregaten är av sk.”offline” typ har de upp till 98 % verkningsgrad i normaldrift vilket innebär låg energiförbrukning och värmeavgivning. Detta gör att driftskostnaden, kylbehovet och miljöpåverkan blir minimal. Alla aggregat testas på Effektas fabrik i Malmö vilket borgar för hög kvalitet, säkerhet och att stor servicekunskap finns inom företaget.

Övervakning på armaturnivå utan extra kommunikationskablar

Micro- och MiniControl övervakar varje armatur individuellt genom den vanliga kraftmatningen (Powerlineteknoligin) vilket innebär att ingen extra kommunikationskabel behövs installeras och installationskostnaderna reduceras drastiskt i jämförelse med andra system.

På varje utgång kan upp till 20 armaturer installeras som var för sig ges en individuell adress från 1-20. Systemet känner av och larmar om en armatur/ljuskälla slutat fungera och berättar exakt vilken utgång och adress denna har. När aggregaten testar armaturerna så innefattar det alla armaturer inklusive de nödljusarmaturer som är i beredskapsdrift. Även standardarmaturer kan övervakas med tillbehörsmodulen MU05 som kan installeras antingen externt i egen kapsling eller internt i armaturen.

Kontrollpanel

På aggregatens front visas all nödvändig driftinformation i den digitala displayen såsom inspänning, ansluten effekt, batterispänning, larm m.m. Tryckknappar gör det enkelt att stega i menyerna samt att programmera enheterna om detta så önskas.

Kontroll via Internet

Alla enheter har ett inbyggt webbinterface och kan enkelt övervakas och skötas via både lokalt nätverk och/eller internet. Ingen speciell mjukvara behövs då detta görs via vanligt standard webbläsare.

Enkel lokalisering av armaturer på ritning

Via webbinterfacet kan man enkelt ladda upp ritningar där armaturerna placeras ut för enkel- och snabb lokalisering vid eventuellt fel.

Autotest enligt gällande normer

Aggregaten är utrustade med autotest för att kontrollera alla viktiga funktioner i enlighet med SS-EN50171 och SS-EN50172. Detta gäller bl.a. armaturerna, batteri, laddning och drifttid. Testerna är uppdelade i sk. korttest (för test t.ex. en gång i veckan) och sk. långtest (för test t.ex. en gång i halvåret).

Korttest kontrollerar armaturernas funktion på individuell nivå dvs. ljuskälla och elektronik. Långtest kontrollerar armaturernas funktion samt även batteriernas hela drifttid.

Månad, veckodag och klockslag för testerna kan enkelt programmeras via kontrollpanelen (eller dator) för att inte störa verksamheten.

Miljövänligt med Energi Spar Funktion

Att spara energi är viktigt för anläggningsägare idag av både ekonomiska- såväl som av miljöskäl. För att spara energi har både Micro- och MiniControlaggregaten en ingång för att släcka ner alla armaturer när de inte behöver vara tända. Ingången kan t.ex. styras automatiskt via inbrottslarm så att alla nödljusarmaturer släcks när detta aktiveras och ingen befinner sig i lokalerna.

Underhållsladdningen är då fortfarande aktiv och om ett strömavbrott skulle inträffa under tiden så tänds alla armaturer upp. Ovanstående innebär stora besparingar på energikostnader, ljuskällor och inte minst miljön.

Brandlarmsingång

Aggregaten har en brandlarmsingång som gör det möjligt att styra alla armaturer så att de tänder upp, även om de är släckta normalt.

Övervakning av lokala strömavbrott (fasbrottsövervakning)

Varje armatur har en ingång för att lokalt övervaka eventuella strömavbrott. Detta innebär att om strömmen går (t.ex. säkringsfel) i en specifik del av byggnaden så tänder de normalt släckta ledljusarmaturerna upp även om aggregatet fortfarande är spänningsmatat.

Man kan även installera 3-fas övervakning i undercentraler för att lokalt känna av strömavbrott. Denna övervakningen kan man installera så att antingen alla anslutna armaturer på aggregatet tänder upp eller så att endast armaturer som är anslutna på en specifik utgångsmodul (med två utgångar) tänder upp.

Externa larm och ingångar

Micro- och MiniControl har 7 potentialfria larmutgångar och 4 ingångar som kan programmeras av användaren för att passa varje unikt behov och anläggning.

Permament- eller beredskapsdrift

De anslutna armaturerna kan enkelt ställas in för att vara ständigt tända eller endast tändas vid nätbortfall och kan blandas på varje utgång. Armaturerna kan även styras lokalt via strömbrytare. Vid eventuellt strömavbrott eller t.ex. brandlarm tänds alla armaturerna upp oavsett normal status.

För mer ingående tekniska fakta, se produktbladet under fliken PDF.

Powerline micro- & miniControl

E. nummer Modell Fler specifikationer
52 600 00 microControl MI102 Klicka här
52 600 26 microControl MI104 Klicka här
52 600 27 microControl MI106 Klicka här
52 600 28 miniControl MN102 Klicka här
52 600 29 miniControl MN104 Klicka här
52 600 30 miniControl MN106 Klicka här
52 600 31 miniControl MN108 Klicka här
52 600 32 miniControl MN110 Klicka här
52 600 33 miniControl MN112 Klicka här

Specifikationer: microControl

microControl MI102 MI104 MI106
E nr: 52 600 00 52 600 26 52 600 27
Max Effekt: 2000 VA / 500 W 2000 VA / 500 W 2000 VA / 500 W
Montering: Vägg & Golv Vägg & Golv Vägg & Golv
Material/färg: Stålplåt/RAL 7035 Stålplåt/RAL 7035 Stålplåt/RAL 7035
Dimensioner (HxBxD): 660x330x230mm 660x330x230mm 660x330x230mm
Isolationsklass: I I I
Skyddsklass: IP20 IP20 IP20
Inspänning: 230VAC - 50Hz ±10% 230VAC - 50Hz ±10% 230VAC - 50Hz ±10%
Spänning ut (nät/batteridrift): 230VAC/216VDC ±15% 230VAC/216VDC ±15% 230VAC/216VDC ±15%
Antal utgångar: 2 4 6
Max antal armaturer: 40 80 120
Batterispänning: 216VDC nominellt (20 batterier) 216VDC nominellt (20 batterier) 216VDC nominellt (20 batterier)
Tillåten driftstemperatur: 0 - 40°C 0 - 40°C 0 - 40°C
TILLBEHÖR
52 600 44 PC230, 3-fas övervakning för installation i t.ex. undercentral. Kopplas till via reläkontakt till ingång för att tända upp hela systemet, eller till SAM08 för att tända upp vissa föprogrammerade utgångsmoduler. PC230, 3-fas övervakning för installation i t.ex. undercentral. Kopplas till via reläkontakt till ingång för att tända upp hela systemet, eller till SAM08 för att tända upp vissa föprogrammerade utgångsmoduler. PC230, 3-fas övervakning för installation i t.ex. undercentral. Kopplas till via reläkontakt till ingång för att tända upp hela systemet, eller till SAM08 för att tända upp vissa föprogrammerade utgångsmoduler.
52 600 45 MCLM, programmerbar och adresserbar 3-fas övervakning för installation i t.ex. undercentral. Kopplas via busslinga. MCLM, programmerbar och adresserbar 3-fas övervakning för installation i t.ex. undercentral. Kopplas via busslinga. MCLM, programmerbar och adresserbar 3-fas övervakning för installation i t.ex. undercentral. Kopplas via busslinga.
52 600 46 MCT12S, Fjärrkontrollpanel med nyckel. MCT12S, Fjärrkontrollpanel med nyckel. MCT12S, Fjärrkontrollpanel med nyckel.
52 600 47 PLXMN, Beröringsskydd i plexiglas över kontrollpanelen. PLXMN, Beröringsskydd i plexiglas över kontrollpanelen. PLXMN, Beröringsskydd i plexiglas över kontrollpanelen.
52 600 48 DCM32, utgångsmodul med 2 separat avsäkrade utgångar (3A) DCM32, utgångsmodul med 2 separat avsäkrade utgångar (3A) DCM32, utgångsmodul med 2 separat avsäkrade utgångar (3A)
52 602 21 GLT modbus Gateway för kommunikation mellan Powerline och BMS system GLT modbus Gateway för kommunikation mellan Powerline och BMS system GLT modbus Gateway för kommunikation mellan Powerline och BMS system
52 601 64 SAM24, kommunikationsmodul för diverse styrningar i PowerlineControlsystem SAM24, kommunikationsmodul för diverse styrningar i PowerlineControlsystem SAM24, kommunikationsmodul för diverse styrningar i PowerlineControlsystem
52 602 54/52 602 55 MU05, övervakningsenhet (intern/extern) för övervakning av standardarmaturer (4-200VA) MU05, övervakningsenhet (intern/extern) för övervakning av standardarmaturer (4-200VA) MU05, övervakningsenhet (intern/extern) för övervakning av standardarmaturer (4-200VA)

Specifikationer: miniControl MN102 - MN106

miniControl MN102 MN104 MN106
E nr: 52 600 28 52 600 29 52 600 30
Max Effekt: 2000 VA / 1500 W 2000 VA / 1500 W 2000 VA / 1500 W
Montering: Vägg & Golv Vägg & Golv Vägg & Golv
Material/färg: Stålplåt/RAL 7035 Stålplåt/RAL 7035 Stålplåt/RAL 7035
Dimensioner (HxBxD): 1100x500x230mm 1100x500x230mm 1100x500x230mm
Isolationsklass: I I I
Skyddsklass: IP20 IP20 IP20
Inspänning: 230VAC - 50Hz ±10% 230VAC - 50Hz ±10% 230VAC - 50Hz ±10%
Spänning ut (nät/batteridrift): 230VAC/216VDC ±15% 230VAC/216VDC ±15% 230VAC/216VDC ±15%
Antal utgångar: 2 4 6
Max antal armaturer: 40 80 120
Batterispänning: 216VDC nominellt (20 batterier) 216VDC nominellt (20 batterier) 216VDC nominellt (20 batterier)
Tillåten driftstemperatur: 0 - 40°C 0 - 40°C 0 - 40°C
TILLBEHÖR
52 600 44 PC230, 3-fas övervakning för installation i t.ex. undercentral. Kopplas till via reläkontakt till ingång för att tända upp hela systemet, eller till SAM08 för att tända upp vissa föprogrammerade utgångsmoduler. PC230, 3-fas övervakning för installation i t.ex. undercentral. Kopplas till via reläkontakt till ingång för att tända upp hela systemet, eller till SAM08 för att tända upp vissa föprogrammerade utgångsmoduler. PC230, 3-fas övervakning för installation i t.ex. undercentral. Kopplas till via reläkontakt till ingång för att tända upp hela systemet, eller till SAM08 för att tända upp vissa föprogrammerade utgångsmoduler.
52 600 45 MCLM, programmerbar och adresserbar 3-fas övervakning för installation i t.ex. undercentral. Kopplas via busslinga. MCLM, programmerbar och adresserbar 3-fas övervakning för installation i t.ex. undercentral. Kopplas via busslinga. MCLM, programmerbar och adresserbar 3-fas övervakning för installation i t.ex. undercentral. Kopplas via busslinga.
52 600 46 MCT12S, Fjärrkontrollpanel med nyckel. MCT12S, Fjärrkontrollpanel med nyckel. MCT12S, Fjärrkontrollpanel med nyckel.
52 600 47 PLXMN, Beröringsskydd i plexiglas över kontrollpanelen. PLXMN, Beröringsskydd i plexiglas över kontrollpanelen. PLXMN, Beröringsskydd i plexiglas över kontrollpanelen.
52 600 48 DCM32, utgångsmodul med 2 separat avsäkrade utgångar (3A) DCM32, utgångsmodul med 2 separat avsäkrade utgångar (3A) DCM32, utgångsmodul med 2 separat avsäkrade utgångar (3A)
52 602 21 GLT modbus Gateway för kommunikation mellan Powerline och BMS system GLT modbus Gateway för kommunikation mellan Powerline och BMS system GLT modbus Gateway för kommunikation mellan Powerline och BMS system
52 601 64 SAM24, kommunikationsmodul för diverse styrningar i PowerlineControlsystem SAM24, kommunikationsmodul för diverse styrningar i PowerlineControlsystem SAM24, kommunikationsmodul för diverse styrningar i PowerlineControlsystem
52 602 54/52 602 55 MU05, övervakningsenhet (intern/extern) för övervakning av standardarmaturer (4-200VA) MU05, övervakningsenhet (intern/extern) för övervakning av standardarmaturer (4-200VA) MU05, övervakningsenhet (intern/extern) för övervakning av standardarmaturer (4-200VA)

Specifikationer: miniControl MN108 - MN112

miniControl MN108 MN110 MN112
E nr: 52 600 31 52 600 32 52 600 33
Max Effekt: 2000 VA / 1500 W 2000 VA / 1500 W 2000 VA / 1500 W
Montering: Vägg & Golv Vägg & Golv Vägg & Golv
Material/färg: Stålplåt/RAL 7035 Stålplåt/RAL 7035 Stålplåt/RAL 7035
Dimensioner (HxBxD): 1100x500x230mm 1100x500x230mm 1100x500x230mm
Isolationsklass: I I I
Skyddsklass: IP20 IP20 IP20
Inspänning: 230VAC - 50Hz ±10% 230VAC - 50Hz ±10% 230VAC - 50Hz ±10%
Spänning ut (nät/batteridrift): 230VAC/216VDC ±15% 230VAC/216VDC ±15% 230VAC/216VDC ±15%
Antal utgångar: 8 10 12
Max antal armaturer: 160 200 240
Batterispänning: 216VDC nominellt (20 batterier) 216VDC nominellt (20 batterier) 216VDC nominellt (20 batterier)
Tillåten driftstemperatur: 0 - 40°C 0 - 40°C 0 - 40°C
TILLBEHÖR
52 600 44 PC230, 3-fas övervakning för installation i t.ex. undercentral. Kopplas till via reläkontakt till ingång för att tända upp hela systemet, eller till SAM08 för att tända upp vissa föprogrammerade utgångsmoduler. PC230, 3-fas övervakning för installation i t.ex. undercentral. Kopplas till via reläkontakt till ingång för att tända upp hela systemet, eller till SAM08 för att tända upp vissa föprogrammerade utgångsmoduler. PC230, 3-fas övervakning för installation i t.ex. undercentral. Kopplas till via reläkontakt till ingång för att tända upp hela systemet, eller till SAM08 för att tända upp vissa föprogrammerade utgångsmoduler.
52 600 45 MCLM, programmerbar och adresserbar 3-fas övervakning för installation i t.ex. undercentral. Kopplas via busslinga. MCLM, programmerbar och adresserbar 3-fas övervakning för installation i t.ex. undercentral. Kopplas via busslinga. MCLM, programmerbar och adresserbar 3-fas övervakning för installation i t.ex. undercentral. Kopplas via busslinga.
52 600 46 MCT12S, Fjärrkontrollpanel med nyckel. MCT12S, Fjärrkontrollpanel med nyckel. MCT12S, Fjärrkontrollpanel med nyckel.
52 600 47 PLXMN, Beröringsskydd i plexiglas över kontrollpanelen. PLXMN, Beröringsskydd i plexiglas över kontrollpanelen. PLXMN, Beröringsskydd i plexiglas över kontrollpanelen.
52 600 48 DCM32, utgångsmodul med 2 separat avsäkrade utgångar (3A) DCM32, utgångsmodul med 2 separat avsäkrade utgångar (3A) DCM32, utgångsmodul med 2 separat avsäkrade utgångar (3A)
52 602 21 GLT modbus Gateway för kommunikation mellan Powerline och BMS system GLT modbus Gateway för kommunikation mellan Powerline och BMS system GLT modbus Gateway för kommunikation mellan Powerline och BMS system
52 601 64 SAM24, kommunikationsmodul för diverse styrningar i PowerlineControlsystem SAM24, kommunikationsmodul för diverse styrningar i PowerlineControlsystem SAM24, kommunikationsmodul för diverse styrningar i PowerlineControlsystem
52 602 54/52 602 55 MU05, övervakningsenhet (intern/extern) för övervakning av standardarmaturer (4-200VA) MU05, övervakningsenhet (intern/extern) för övervakning av standardarmaturer (4-200VA) MU05, övervakningsenhet (intern/extern) för övervakning av standardarmaturer (4-200VA)
Se tillbehör för respektive modell under fliken "Alla artiklar".

Vill du veta mer om denna produkt?

Eller ring oss på 040-946020