hero

Pålitlig belysning och övervakning

Byggprojektet NKS är färdigt och Karolinska Universitetssjukhuset har fått helt nya byggnader i Solna. Syftet med NKS är att kunna möta framtidens krav på sjukvården – med ökat fokus på patienterna, ett snabbare omhändertagande och ökad patientsäkerhet med enkelrum för alla inneliggande patienter. Här kommer också bedrivas forskning och utbildning av högsta kvalitet. Men oavsett om det gäller vård, forskning eller utbildning, bedrivs all verksamhet vid NKS under samma ledstjärna: patienten alltid först.

Fakta

Yta 320 000 m²
Rum 10 700 st
Operationssalar 36 st
Mottagningsrum 168 st

Till detta projekt har vi levererat