Trådlös övervakning till toppmodern anläggning

Utanför Lund pågår bygget av världens kraftfullaste neutronmikroskop – ESS, European Spallation Source. En enorm anläggning som när den står färdig 2023 ska locka forskare från hela världen. I en halv kilometer lång tunnel ska protoner kunna accelereras till nära ljusets hastighet. Processen kallas spallation och ger kunskap om olika material ner på atomnivå. ESS består av flera byggnader, med långa avstånd och svår tillgänglighet. Därför rekommenderade vi ett WirelessControl system där driftspersonalen kan övervaka nödbelysningen i de olika byggnaderna från en central plats. Tillsammans med armaturer med inbyggda batterier innebär det ett tryggt och driftsäkert nödbelysningssystem.

Fakta

Anläggningens yta 2 km²
Anställda vid full drift 450 st
Byggkostnad 18 miljarder kronor

Till detta projekt har vi levererat