hero

Ljuset i tunneln

Citytunneln är en 6 km lång järnvägstunnel mellan Malmö centralstation och Holma i stadens södra utkant. Järnvägen ansluter därefter till Öresundsbron och Ystadsbanan. Citytunneln behövs för att ta hand om det ökande antalet passagerare, men också för att utveckla framtidens miljöanpassade järnvägstransporter. Projektet finansierades gemensamt av Banverket, SJ, Region Skåne och Malmö stad.

Fakta

Jordschakt 344 000 m³
Bergschakt 92 000 m³
Betong 120 000 m³
Armering 14 750 ton
Spont 26 700 m²
Slitsmurar 11 700 m²

Till detta projekt har vi levererat